30 Eylül 2022 Olağanüstü Enerji Konseyi Öncesinde Cefic Bildirisi

Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi, 30 Eylül 2022'deki olağanüstü enerji konseyi öncesinde bildirisini yayınladı

3.10.2022

En son kamuoyuna yapılan açıklamada, Cefic ve diğer enerji yoğun endüstriler, Üye Devletlerin Avrupa Birliği'ndeki enerji krizini çözme çabalarını memnuniyetle karşılamaktadır. Ancak, daha acil ve etkili önlemlere ihtiyaç vardır.

Bir sonraki Olağanüstü Enerji Konseyi öncesinde, Avrupalı liderlere aşağıdakileri hedefleyen AB çapında önlemleri acilen uygulamaya koyma çağrımızı yineliyoruz:


doğal gaz fiyatlarının endüstriyel rekabet gücü üzerindeki etkisinin ele alınması;

elektrik fiyatlarını gaz fiyatlarından ayırma.


Ayrıca, mevcut koşullara uyum sağlamak için Geçici Kriz Çerçevesinin uzatılması ve gözden geçirilmesi gereğini de vurguluyoruz. Daha esnek olmalı ve devlet yardımlarının hızlı bir şekilde onaylanmasına olanak sağlamalıdır.