AB Atık Sevkiyatı Mevzuatı

Avrupa Birliği’nde oluşan atıkların üçüncü ülkelere ihracatına kısıtlama getiren Atık Sevkiyatı Tüzüğü (Waste Shipment Regulation – WSR)” 30 Nisan 2024 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır

24.06.2024

Değerli Üyelerimiz;

Avrupa Birliği’nde oluşan atıkların üçüncü ülkelere ihracatına kısıtlama getiren Atık Sevkiyatı Tüzüğü (Waste Shipment Regulation – WSR)”  30 Nisan 2024 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

 

AB “Atık Sevkiyatı Tüzüğü (Waste Shipment Regulation – WSR)” hakkında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notunu ekte bulabilirsiniz.

 

Bilgi notu içeriği aşağıda özetlenmiştir.

 

20 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Tüzük kapsamında,

·      Atık ihracatına ilişkin olmayan hükümler 20 Mayıs 2026 tarihinde,

·      Plastik atık ihracat kısıtlamalarına ilişkin hükümler 21 Kasım 2026 tarihinde,

·      Plastik harici diğer atık türlerinin ihracatına ilişkin hükümler ise 21 Mayıs 2027 tarihinde

Yürürlüğe girecektir.Bu düzenlemelerle, AB'den üçüncü ülkelere yapılan atık ihracatının çevreye zarar vermemesi ve sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.

 

Kaynaklar:

Ticaret Bakanlığı: https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/yesil-mutabakat/ab-dongusel-ve-surdurulebilir-sanayi-politikalari/ab-atik-sevkiyati-mevzuati

 

Link: Avrupa Komisyonu’nun ilgili internet sitesi: https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-shipments_en


Ek: T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notu