AB CBAM (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ) Gayrı Resmi Uzman Grubu Çağrısı Hakkında

Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD) tarafından, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamındaki ürünler için gömülü emisyonların izlenmesi, raporlanması, ölçülmesi ve doğrulanmasına yönelik analitik yöntemler belirlenmesi konusunda Komisyon'a tavsiyelerde bulunulması ve uzmanlık sağlanmasını teminen gayrı resmi bir uzman grubu kurulacağı açıklanmıştır.

12.09.2022


Yapılan açıklamada grubun aşağıdaki hususlarda DG TAXUD’a yardımcı olmasının beklendiği belirtilmektedir:

1.Aşağıdaki hususlarda uzmanlık ve tavsiyelerde bulunulması,

·      AB'ye ithal edilen CBAM kapsamı ürünlerin gömülü emisyonlarını izlemek, ölçmek, raporlamak ve doğrulamak için üçüncü ülke üreticileri ve AB CBAM beyan sahipleri tarafından uygulanacak analitik yöntemlerin oluşturulması,

·      CBAM kapsamı ürünler için fiili emisyonların yeterince belirlenemediği ve raporlanamadığı durumlarda uygulanacak varsayılan değerlerin tespiti,

2-Aşağıdaki konularda CBAM uygulama yönetmeliklerinin hazırlanması,

·      CBAM'ın geçiş ve tam uygulama döneminde kullanılacak CBAM kapsamı ürünlerin gömülü emisyonları için izleme, raporlama, niceleme ve doğrulama yöntemleri,

·      CBAM'ın geçiş ve tam uygulama dönemleri sırasında uygulanabilir yöntemlerin uygulanmasını desteklemek için kılavuzlar ve raporlama şablonları gibi teknik materyaller,

·      Fiili emisyonların yeterince belirlenemediği ve raporlanamadığı durumlarda uygulanacak temerrüt değerlerinin belirlenmesi.

 Bu kapsamda, Komisyon tarafından söz konusu uzman grubu üyeliği için AB üye devletleri ile EFTA ülkelerinin yetkili otoritelerinin temsilcileri ile iş dernekleri, üniversiteler ve STK’lar gibi diğer kuruluşlara yönelik olarak açıklanan başvuru çağrısı ve ilgili dokümanlar aşağıda Bilginize sunulmaktadır.

***Ek1: CBAM Gayrı Resmi Uzman Grubu_Ek_TAXUD_ToR_CBAMclean.pdf.pdf

***Ek2: CBAM Gayrı Resmi Uzman Grubu_Ek_TAXUD-Call-for-applications-CBAMclean.pdf.pdf

***Ek3: CBAM Gayrı Resmi Uzman Grubu_Ek_TAXUD-RoP_CBAMclean.pdf.pdf

Bu çerçevede, başvuruların en geç 15 Eylül 2022 tarihine kadar e-posta aracılığıyla TAXUD-CBAM@ec.europa.eu adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize Sunulur.