AB dışındaki tesis operatörleri için SKDM uygulamasına ilişkin Avrupa Komisyonu rehberi

AB dışındaki tesis operatörleri için SKDM uygulamasına ilişkin Avrupa Komisyonu rehberinin Türkçe çevirisi T.C. Ticaret Bakanlığının internet sitesinde 13 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanmıştır.

13.5.2024

Değerli Üyelerimiz;

AB dışındaki tesis operatörleri için SKDM uygulamasına ilişkin Avrupa Komisyonu rehberinin Türkçe çevirisi T.C. Ticaret Bakanlığının internet sitesinde 13 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanmıştır.

T.C. Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruda Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan AB dışındaki tesis operatörleri için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) uygulamasına ilişkin Rehber’in, Komisyon tarafından hazırlanan Türkçe çevirisinin yayımlandığı belirtilmektedir. Türkçe dilindeki rehbere bu bağlantıdan erişilebilmektedir.

Ticaret Bakanlığı duyurusu: https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/yesil-mutabakat/duyurular/ab-disindaki-tesis-operatorleri-icin-skdm-uygulamasina-iliskin-avrupa-komisyonu-rehberinin-turkce-cevirisiKarbon Sınırı Ayarlama Mekanizması (CBAM), Avrupa Birliği’nde (AB) faaliyet gösteren tesislerin maruz kalacağı karbon maliyetlerini ithal ürünlere uygulamak üzere tasarlanmış bir çevre politikası aracıdır.

Bunu yaparak CBAM, üretimin, daha az iddialı karbondan arındırma politikaları olan ülkelere kaydırılmasıyla (“karbon kaçağı” olarak adlandırılan) AB’nin iklim hedeflerinin baltalanması riskini azaltır.

CBAM kapsamında, kesin (geçiş sonrası) dönemde, belirli malların ithalatçılarını temsil eden AB yetkili beyan sahipleri, ithal ettikleri malların gömülü emisyonları için CBAM sertifikalarını satın alacak ve teslim edeceklerdir.

Bu sertifikaların fiyatı, AB Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS) tahsisat fiyatından alınacağından ve İzleme, Raporlama ve Doğrulama (MRV) kuralları,

AB ETS’nin MRV sistemine dayalı olarak tasarlandığından, bu, ithal edilen mallar ile AB ETS’ye katılan tesislerde üretilen mallar arasında oluşan karbon fiyatını eşitleyecektir.

 

Bu kılavuz belge, geçiş döneminde (1 Ekim 2023 - 31 Aralık 2025) CBAM’nin uyumlu bir şekilde uygulanmasını desteklemek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bir dizi kılavuz belgenin ve elektronik şablonun bir parçasıdır.

CBAM’ye ve sabit tesislerin izlenmesi ve raporlanması için kullanılacak kavramlara bir giriş sağlar. Bu kılavuz, CBAM’nin zorunlu gerekliliklerine ekleme yapmamaktadır, ancak uygulamayı kolaylaştırmak için doğru yorumlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır.