AB Emisyon Ticaret Sistemi İncelemesi

AB Komisyonu, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Geçiş Avrupa Yuvarlak Masası (ERCST) tarafından hazırlanan AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) Ön Analiz çalışması

9.3.2022

AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) Makale (ERCST)

“55'e Uygun” iklim ve enerji paketinin bir parçası olarak, Avrupa Komisyonu 14 Temmuz 2021'de AB ETS'nin incelenmesi için bir teklif yayınladı. Teklif, ETS'nin, genel olarak en az %55'lik bir hedef doğrultusunda, 2030 yılına kadar %61 GHG emisyon azaltımı sağlayabilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. AB Komisyonu, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Geçiş Avrupa Yuvarlak Masası (ERCST) tarafından hazırlanan AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) Ön Analiz çalışmasının Türkçe versiyona buradan erişebilirsiniz.