AB Endüstriyel Emisyon Direktifi Güncellemesi

Cefic'in, Avrupa Komisyonunun Endüstriyel Emisyon Direktifini Güncelleme ve Modernize Etme Önerisine İlişkin Açıklaması

05.04.2022

Endüstriyel Emisyon Direktifi, BREF

Ekosistemleri ve insan sağlığını kirliliğin olumsuz etkilerinden korumaya yönelik yeni Endüstriyel Emisyon Direktifi (EED) önerisinin genel politika hedeflerini desteklerken, yeni teklifte, Avrupa Sanayisinin rekabet gücünü artıracak hiçbir şey olmadığını da açıkça belirtiyoruz.

Avrupa endüstrisi için zaten çok zorlu bir zemine karşı, şirketlerin şu anda Avrupa'da ve Avrupa çözümlerine yatırım yapmak için netlik ve kesinliğe ihtiyaçları var. Daha uzun izin süreçleri bile AB Yeşil Anlaşmasını öne çıkarmayacaktır.

Önerilen yeni IED metninin pratik uygulaması belirsizdir ve endüstrinin 2050 hedeflerine yönelik endüstriyel dönüşümü devam ettirmesi için daha fazla engel oluşturuyor gibi görünmektedir.

Önümüzdeki 10 yıl, 2050 hedeflerine ulaşmak için kritik öneme sahiptir ve şimdilerde düzenleyici süreçte, istikrar ve açıklığa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

Sanayi emisyonlarının azaltılması sektörümüz için merkezi hedeflerden biri olmuştur ve IED bu hedefe ulaşmada değerli ve etkili bir araç olmuştur. Bu, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan 2019 incelemesi ve Avrupa Kirletici Salınım ve Taşıma Kaydından elde edilen son verilerle doğrulanmıştır.

Bu nedenle yeni IED'nin uygulama hususlarına çok ihtiyaç duyulan açıklığı getirmeye çağırıyoruz: mevcut izinlerin gözden geçirilmesi, gelecekteki izin süreçleri, dönüşüm planlarının 2030 yılına kadar dahil edilmesi, ortaya çıkan tekniklerin uygulanması ve genel geçiş dönemleri, devam eden belirsizliklerden sadece birkaçıdır.

Kaynak: Cefic; Cefic statement on the European Commission's proposal to update and modernise the Industrial Emissions Directive - cefic.org