AB Komisyonu Gaz Direktifi ve Gaz Yönetmeliği

Avrupa Kimya Endüstri Konseyi, kendisinin, Komisyonun Gaz Direktifi ve Gaz Yönetmeliğini değiştiren önerisi hakkındaki görüşlerini özetliyor

22.04.2022

Cefic, Komisyonun hem rekabetçi bir hidrojen pazarı hem de AB'de yenilenebilir ve düşük karbonlu bir gaz pazarı geliştirme hedefini memnunlukla karşılamaktadır. 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ilişkin daha geniş Birlik hedefine ulaşmak için, büyük hacimli rekabetçi fiyatlı yenilenebilir ve düşük karbonlu enerji ve hammadde, düzenleyici bir çerçeve ve çığır açan teknolojilerin konuşlandırılması ile birlikte çalışan önemli bir ön koşuldur.

Cefic'in, Komisyonun Gaz Direktifi ve Gaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Önerisine İlişkin Görüşleri: