AB Taksonomisinin uygulamasına yönelik bir rehber

Avrupa Komisyonu, AB Taksonomisinin uygulamasına yönelik bir rehber yayımladı

11.01.2023

 Avrupa Komisyonu, AB Taksonomisinin uygulamasına yönelik bir rehber yayımladı (01.01.2023) (https://lnkd.in/dYKTZQgH).

 

AB Taksonomisi, çevresel kriterlerin ekonomik aktivitelere uygulanmasını sağlayacak şekilde, sürdürülebilir yeşil projeler için bir sınıflandırma sistemi olarak yürürlüğe girdi. Ekonomik bir aktivitenin AB Taksonomisine göre sürdürülebilir olarak nitelendirilebilmesi için AB'nin iklim hedeflerinden en az birisini desteklemesi ve çevreye ciddi zarar vermemesi gerekiyor.

Bir şeffaflık enstrümanı olan AB Taksonomisi kapsamında büyük şirketler ekonomik faaliyetlerini raporlamak zorunda. Bu sayede, büyük şirketlerin sürdürülebilirlik performansları, yatırımcılar tarafından daha sağlıklı bir şekilde karşılaştırılabiliyor olacak. Her ne kadar AB Taksonomisi yatırımcılar için zorunlu bir çerçeve sunmasa da, zaman içerisinde sürdürülebilir projelerin daha fazla tercih edilmesini kolaylaştıracağı düşünülüyor.

 

AB Taksonomisi yaşayan bir doküman olarak adlandırılıyor. Diğer bir deyişle, hâlihazırda sürdürülebilir olarak nitelendirilen bir proje zaman içerinde sistemden çıkabilir veya sürdürülebilir olarak nitelendirilmeyen bir proje ise sisteme dâhil olabilir.

 

Sürdürülebilir projelerle ilgili ortak bir dili oluşturmayı hedefleyen AB Taksonomisinin amaçları;

 

  • Şirketlerin yeşil dönüşüm planlarını ve finansal kaynaklara erişimini kolaylaştırmak
  • Piyasada parçalanmaları engellemek
  • Yeşil yıkama (aklama) faaliyetlerini engellemek

 

AB Taksonomisinin fonksiyonlarının tam olarak anlaşılabilmesi için; "Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSDR)" ve "Sürdürülebilir Finans Raporlama Düzenlemesi (SFRD)" ile birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

 

CSDR kapsamına giren şirketler, ekonomik aktivitelerinin AB Taksonomisine göre uygunluğunu raporlamak zorunda. 10 Mart 2021'de yürürlüğe giren SFRD'ye göre ise belirli şirketler, finansal ürünlerin Taksonomiye uygunluğuna yönelik bildirimde bulunma yükümlülüğüne sahip. 

 

AB Taksonomisi ile özellikle yeni yatırımların finansal olarak sürdürülebilir projelere aktarılması amaçlanıyor. Kamu ve özel yatırımların bilimsel kriterlere göre sürdürülebilir olarak nitelendirilen projelere aktarılmasını hızlandırması açısından Türkiye'de de benzer bir sistemin kurulması, oldukça önemli.

 

Rehber Dokümanın içerik bilgisi:

  • Bölüm I – AB Taksonomisi-AB Taksonomisi nedir?
  • Bölüm II – AB Taksonomisinin Kullanımı-Şirketler AB Taksonomisini nasıl kullanacak?
  • Bölüm III - Süreç ve diğer politika gelişme- Taksonomi İklim Delegasyon Protokolünün kabul edilmesine giden süreç nasıldı ve ne zamandan itibaren geçerli olacak?

 

**AB Taksonomisi Rehber Dokümana (Türkçe çevirisine) buradan erişebilirsiniz.