Atık Ön İşlem Ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik değişikliği

Atık Ön İşlem Ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Kasım 2022

05.12.2022

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24/11/2022 tarih ve 32023 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


24.11.2022 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 9/10/2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.


Ekler: