Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde değişiklik

ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.01.2023

Atık Yağların Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik 12 Ocak 2023 tarihli ve 32071 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı.


Mevcut yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan sorunların giderilmesine yönelik değişiklikler yapılmıştır;

·      Atık yağ toplama miktarlarının artırıldı.

·      Atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacı ile yönetmelikte değişiklik yapıldı.

·      Yönetmelik değişikliği ile madeni yağ üreticilerinin, atıktan elde edilmiş baz yağın üretimde kullanılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla gereken süre göz önünde bulundurularak sektörel talepler doğrultusunda, 2022 yılında başlaması planlanan atıktan elde edilmiş baz yağın madeni yağ üretiminde kullanım zorunluluğu 2023 yılına ötelenmiş, üretimde kullanılacak atık yağdan elde edilmiş baz yağ oranları revize edilmiştir.

·      Atık yağların taşınmasının ekonomik hale gelebilmesi adına araçtan araca atık yağ transfer edilmesine ilişkin hüküm getirildi ve bir yıllık süre tanındı.

·      Bununla birlikte mevcut yönetmelikte deneme üretimi takviminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygun bulunması halinde iki tesis arasında yer değişikliği yapılmasına imkân tanındı. Belirlenen süre içerisinde deneme üretimine katılım sağlanmaması durumunda varsa mevcut çevre lisansının sonlandırılacağı hüküm altına alındı.

Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı


Ekler:

1- Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği (21.12.2019)- değişiklikler yönetmeliğe işlenmiştir.

2-Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.01.2023)

3- Yönetmeliğin ekleri..