Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

05.12.2022

Atık su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

Amaç:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık suların kullanım alanlarını genişletmek ve bu alanlardaki kriterleri belirlemek için “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller tebliğinde revizyona gitti. Yapılan düzenlemeyle döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda, oluşan atık suların arıtılarak farklı alanlarda yeniden kullanımı ve bu sayede su kullanımının azaltılması amaçlanıyor


Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarla, arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2023 yılında yüzde 5’e, 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkarılması hedefleniyor.


 • Mevcut düzenlemeler;
 • İlk olarak 1988 yılında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ile arıtılmış atık suların yeniden kullanımına ilişkin hükümler geliştirilmiş,
 • 2010 yılında ise yayımlanan “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği”ndeArıtılmış Atık Suların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri” yer almıştı.

 

 • Bu düzenlemeler doğrultusunda günümüzde arıtılmış atık sular;

·       Peyzaj ve tarımsal sulama,

·       Endüstriyel kullanım,

·       Yer altı suyu besleme,

·       Rekreasyonel kullanımlar,

·       Evsel ve endüstriyel uygulamalar gibi Birçok alanda yeniden değerlendiriliyor. Bu kapsamda su kullanım oranında da azalma sağlandığı görülüyor.

 • “Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının;
 • 2023 de yüzde 5’e,
 • 2030 da ise yüzde 15’e çıkarılması hedefleniyor

 

 • “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Revizyonu” ile arıtılmış atık suların yeniden kullanım alanlarının genişletilmesiyle ilgili yapılan düzenlemede şu ifadelere yer verildi:
 • “Yapılan düzenleme ile atık suların kullanım alanları genişletildi.
 • Atık suların;
 • Endüstriyel tesislerde;
 • Proses,
 • Kazan besleme ve
 • Soğutma kulesi suları ile
 • Çevresel alanda ise;
 • Yangın söndürme ve
 • Genel temizlik suları olarak kullanımına yönelik kriterler belirlendi.

 

Böylelikle;

 

 • Döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda su kullanımı azaltılacak,
 • Oluşan atık suların arıtılarak farklı alanlarda yeniden kullanımıyla birlikte su kaynaklarının miktar ve kalite açısından korunması sağlanacaktır.

Ekler: