Avrupa Kimya Endüstrisinde Sürdürülebilirlik için Dijital Teknolojiler

Yeni Rapor Kimya Sektöründe Darboğazların Aşılması ve Dijitalleşmenin Tüm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması İçin Bir Plan Sunuyor.

5.5.2023

Döngüsel Ekonomi, Dijitalleşme, Araştırma ve İnovasyon, Sürdürülebilirlik

Brüksel, 19 Nisan 2023- Dijitalleşme, Avrupa kimya endüstrisini dönüştürme, sektörün çözümlerinde devrim yaratma ve AB Yeşil Anlaşma hedefleri doğrultusunda döngüsel, daha sürdürülebilir bir ekonomi sağlama gücüne sahiptir. Bu heyecan verici potansiyel, Arthur D. Little ve Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi Cefic tarafından hazırlanan ve yapay zekâ, büyük veri, nesnelerin interneti, dijital ikizler, robotik, sanal/artırılmış gerçeklik ve blok zinciri (blockchain) gibi teknolojilerin sektörün dönüşümünü nasıl hızlandırabileceğini detaylandıran yeni bir raporda vurgulanıyor.

"Avrupa Kimya Endüstrisinde Sürdürülebilirlik için Dijital Teknolojiler" başlıklı çalışma, bu teknolojilerin kimya sektöründe nasıl kullanıldığını ve kimya endüstrisinin süreçlerini ve ürünlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için nasıl ölçeklendirilebileceğini ana hatlarıyla ortaya koyan ilk girişimdir.

Cefic İnovasyon İcra Direktörü Dr. Daniel Witthaut, AB kimya endüstrisinin dijitalleşmeyi çeşitli uygulamalarda hayata geçirmiş olmasına rağmen, yapılabilecek daha çok şey olduğunu vurguluyor:

"Kimya endüstrisinde dijitalleşme yeni bir şey değil, birçok oyuncu kendi alanlarında dijital teknolojileri zaten uyguluyor. Ancak, sektörün en son dijital teknolojileri uygulayarak sürdürülebilirlik hedeflerine daha hızlı ulaşması için muazzam fırsatlar mevcut- bu çoğu oyuncu için yeni başlayan bir yolculuk. İşte tam da bu noktada, mevcut darboğazları ortadan kaldırmak, veri paylaşımını iyileştirmek ve tüm bu yeni teknolojileri uygulamak üzere daha geniş bir yerli yetenek havuzu oluşturmak için AB kurumlarıyla daha yakın çalışmamız gerekiyor."

Araştırmaya göre, dijital teknolojiler AB'deki hem büyük hem de küçük şirketlerde beş öncelikli alanda en büyük katkıyı sağlayabilir:

1. İklim ve döngüsellik hedefleri için süreç tasarımı ve üretimi,

2. Sürdürülebilirlik değerlendirmesi,

3. İzleme ve takip yoluyla malzeme ve kimyasalların döngüselliğinin sağlanması,

4. sürdürülebilir ürün tasarımı ve

5. güvenli ve verimli lojistik ve dağıtım.

ADL Yönetici Ortağı Dr. Michaël Kolk şunları ekliyor:

"Avrupa'daki kimya şirketleri sadece kendi sürdürülebilirlik hedefleri üzerinde çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok alt sektörün kendi hedeflerine ulaşmasını sağlayan çözümler de sunuyor. Tablo karmaşık, ancak daha fazla dijitalleşme yoluyla iş birliğinin ilerlemenin yolu olduğuna inanıyoruz.

AB kimya endüstrisinde dijital teknolojinin uygulanmasının önündeki zorluklar

Rapor aynı zamanda dijital teknolojilerin potansiyelini tam olarak hayata geçirmek için ele alınması gereken bir dizi zorluğun da altını çizmektedir. Bunlar arasında veri mevcudiyeti, birlikte çalışabilirlik, standardizasyon ve siber güvenlik gibi teknolojik zorlukların yanı sıra şirketler arasında veri paylaşımı konusundaki isteksizlik, finansal maliyetler, organizasyonel sorunlar ve işgücünde dijital beceri eksikliği yer almaktadır. Bu darboğazlardan bazılarını ele almak için AB kurumları ve kimya endüstrisi arasında daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyulacaktır.

 

Avrupa Kimya Endüstrisinde Sürdürülebilirlik için Dijital Teknolojiler başlıklı rapora BURADAN erişebilirsiniz.İngilizce bağlantı linki: https://cefic.org/media-corner/newsroom/new-report-offers-a-blueprint-for-overcoming-bottlenecks-and-unlocking-the-full-potential-of-digitalisation-in-the-chemical-industry/