Avrupa Komisyonu Net-Sıfır Endüstri Yasasının Yayınlanmasına İlişkin Cefic Açıklaması

Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi, Avrupa Komisyonu'nun Net Sıfır Endüstri Yasasının Yayınlanmasına İlişkin Bildirisini Sundu

16.3.2023

Net-Sıfır Endüstri Yasası'nın yayınlanmasının ardından Cefic'in Genel Direktörü Marco Mensink şunları söyledi:


“Net Sıfır Sanayi Yasası için bugünkü teklif, daha çok Sıfır Sanayi Yasası gibi okunuyor. Soruna işletmenin ve yatırımcının bakış açısından bakmadığı için AB endüstrisinin rekabet edebilirliği için bir oyun değiştirici olması pek olası değildir. Avrupa gaz fiyatının ABD'nin yaklaşık 5 katı olmasının yanı sıra, hiçbir şekilde ABD IRA ile eşleşmiyor.


İlk olarak, ABD Enflasyon Azaltma Yasası'nın özellikle hidrojen ve karbon yakalama ve depolama konusunda sunduğu "havuç" olan günlük işletme giderlerini azaltmaya yönelik teşvikleri göz ardı ederek sermaye harcamalarına çok fazla odaklanıyor. Bir elektrolizöre yatırım yapabilirsiniz, ancak hidrojeni üretmek için ihtiyaç duyduğunuz elektrik çok pahalıysa, hidrojen satın alınmayacak veya zararına satılmayacaksa, yenilenebilir hidrojeniniz olmayacaktır.


İkincisi, IRA, ABD'de üretilen kimyasallardan teknolojiler üretecek olan pil üreticilerine, elektrolizörlere, yenilenebilir enerji üreticilerine müşterilerimizi ABD'ye çekecektir. Net-Sıfır Sanayi Yasası bazı müşterileri Avrupa'ya geri getirse bile kullanacakları ana malzemeleri çok daha düşük maliyetlerle yapıldığı için yurt dışından ithal edecekler.


Üçüncüsü, bu öneri tarafından desteklenen teknolojiler listesi, enerji yoğun endüstrinin karbondan arındırılması ve döngüsellik boyutunu büyük ölçüde göz ardı etmektedir. Rekabetçi bir döngüsel ekonomi oluşturmadan 2050 iklim hedeflerine ulaşamayız: hammadde olarak atıkları, yakalanan karbonu veya yenilenebilir kaynakları kullanmak, tüm sektörlerde emisyonları azaltmak ve AB'nin hammadde ithalatına olan bağımlılığını azaltmak için uygulanabilir yöntemlerdir."


Cefic, aşağıdakileri sağlayan kapsamlı bir sanayi politikası çağrısında bulunuyor:

  • Aynı Avrupa Komisyonu tarafından kısa süre önce yayınlanan kimya endüstrisi için Geçiş Yolunda olduğu gibi, endüstriyel dönüşüme sektörel ve bütünsel bir bakış.
  • Net sıfır ve döngüsel ekonomiye geçişte değer zincirleri ile kimyasalların, ham maddelerin ve süreçlerin oynadığı rol arasındaki karşılıklı bağımlılığın tanınması.
  • Enerjiye ve hammaddelere rekabetçi bir fiyatla erişim. Bu tür politikalar, ticaret anlaşmaları ve küresel hammadde erişimi ile desteklenmelidir.
  • Karbon Sınırını Düzeltme Tedbirlerinde de ihracatta rekabet edebilirliğe ve ihracat yoluyla Avrupa'ya getirilen değere odaklanın.
  • Her büyüklükteki işletme için (KOBİ'ler dahil) hem işletme maliyetleri hem de sermaye harcamaları için uygulanabilir, zamanında ve erişilebilir finansman desteği.

Kısacası, Komisyon ve Üye Devletleri birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.


Kaynak: Cefic