Bilgilendirme: 2024 II. Dönem Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı Açıklandı

Bilgilendirme: 2024 II. Dönem Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı Açıklandı

05.07.2024

Değerli Üyelerimiz;

 

05.07.2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 27998389-010.06.02-3248709 sayılı Mali ve Sosyal Haklar ile ilgili Genelge ’de memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, 01.07.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir.

 

Güncellenen katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01.07.2024-31.12.2024 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tavanı 41.828,42 TL’dir.

 

Bu değişikliklerin duyurulduğu genelgenin Türkçe tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayın.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

 

Kaynak: Av. Fatih M. Küçükbay, Kanuni Avukatlık Bürosu, E-mail : Av. Fatih M. Küçükbay <fatih@kanuniavukatlik.com Tel: 0212 248 05 00