Çanakkale Otoyolu Tehlikeli Madde Taşıyan Araçların Geçiş İzni Hk.

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Çanakkale Otoyolu Tehlikeli Madde Taşıyan Araçların geçişleri ile ilgili olarak, tehlikeli madde taşıyan araçların geçişlerine ilişkin ‘’Tehlikeli Madde Prosedürü’ ’hazırlanmıştır.

8.4.2022

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Derneğimize iletilen ‘’Çanakkale Otoyolu Tehlikeli Madde Taşıyan Araçların Geçiş İzni Hk.’’ konulu yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Bu geçişler ile ilgili olarak, tehlikeli madde taşıyan araçların geçişlerine ilişkin ‘’Tehlikeli Madde Prosedürü’ ’hazırlanmıştır. Buradan tüm gerekli bilgilere erişebilirsiniz.


Özet Bilgi:

Prosedüre göre, 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçiş yapacak olan tüm tehlikeli madde taşıyan araçların (dolu ya da boş olması fark etmeksizin) köprü geçişi yapmadan önce görevli şirket tarafından yetkilendirilen işletme personeli tarafından kontrol noktalarında denetimleri yapılacaktır. Yapılacak denetimler sonrasında köprü geçişine sadece konvoyla müsaade edilen araçlar için aşağıda sıralanan bilgilere önem gösterilmesi gerekmektedir.

  • Prosedür gerekliliklerine göre konvoya tabi olan araçların köprüden geçişleri için her gün 00:15’te Asya’dan Avrupa’ya ve 00:45’de ise Avrupa’dan Asya yönüne olacak şekilde konvoy planlaması yapılmıştır. Konvoya tabi araçların belirtilen saatlerden en az 30 dakika önce Kimyasal Kontrol Noktalarında gerekli evrakların kontrolü için bulunulması gerekmektedir.
  • Köprüden konvoyla geçişine müsaade edilen araçlardan araç sınıfına göre belirlenen standart köprü geçiş ücretinin 3 katı oranında ücret tahsilatı yapılacaktır (Özel Geçiş Ücreti).
  • Kontrol noktasına uğramadan ve sadece araç sınıfına göre standart geçiş ücretini ödeyerek köprüden geçtiği tespit edilen araçlar kaçak geçiş yapmış sayılacak ve bu araçlara Özel Geçiş Ücretinin 10 (on) katı oranında ceza uygulanacaktır.