Cefic, AB-Mercosur Ticaret Müzakerelerinin Hızla Sonuçlandırılması Çağrısında Bulunarak 22 AB Derneğine Katıldı

Avrupalı karar mercilerine, küresel pazardaki rekabet güçlerini arttırma potansiyelini göz önünde bulundurarak AB-Mercosur (Güney Amerika Ortak Pazarı) müzakerelerini sonuçlandırmaları çağrısında bulunuyoruz.

15.1.2024

Avrupa kimya sektörümüz serbest, adil ve sürdürülebilir ticareti desteklemektedir. Serbest ticaret anlaşmaları bu hedefin gerçekleştirilmesi için önemli bir yapı taşıdır. Avrupalı karar mercilerine, küresel pazardaki rekabet güçlerini arttırma potansiyelini göz önünde bulundurarak AB-Mercosur (Güney Amerika Ortak Pazarı) müzakerelerini sonuçlandırmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu aynı zamanda her iki ekonominin ithalat ve ihracat değer zincirlerinin çeşitlendirilmesine de yardımcı olacaktır.


Cefic Genel Direktör Yardımcısı Sylvie Lemoine şu yorumu yaptı:

"Şimdi harekete geçme zamanıdır. AB-Mercosur Serbest Ticaret Anlaşması'nın sonuçlandırılması, ekonomik güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde AB'nin açık stratejik özerkliğini arttırma hedefine ulaşmasına yardımcı olacaktır. Herkesin bu anlaşmanın AB'de güçlü bir sanayi tabanının korunmasına yardımcı olmak için sunduğu büyük fırsatların farkına varması önemlidir."


AB'nin yeşil ve dijital dönüşüm için gerekli kilit hammadde rezervlerinden yoksun olduğu ve önümüzdeki on yılda küresel büyümenin önemli bir kısmının AB dışından gelmesinin beklendiği göz önüne alındığında, temsil edilen 23 sektörün tamamı, Avrupa mal ve hizmetlerini satmak ve rekabetçi fiyatlara sahip hammadde tedarik etmek için açık ihracat pazarlarından faydalanacaktır.

Anlaşma her iki taraf için de ekonomik açıdan faydalı olup Avrupa'ya, AB dışındaki dünyanın beşinci büyük ekonomisine ilk hamle avantajını yakalaması için eşsiz ve zamanında bir fırsat sunmaktadır. Bu anlaşma, Avrupalı şirketlerin 270 milyondan fazla tüketicinin bulunduğu bir pazara girme ve bu pazarda büyüme şansını olumsuz etkileyen yüksek tarife ve tarife dışı engellerin önemli ölçüde azaltılmasına yardımcı olmaktadır.


Mektubun tamamını görmek için buraya tıklayın.


KAYNAK