Cefic, Avrupa Komisyonu'nun Stratejik Araştırma ve Yenilik Planını Destekliyor

Avrupa Kimya Endüstri Konseyi, Avrupa Komisyonu'nun Güvenli ve Sürdürülebilir Kimyasallar ve Malzemeler İçin Stratejik Araştırma ve Yenilik Planını Destekliyor

3.11.2022

Cefic, güvenli ve sürdürülebilir kimyasallara ve malzemelere geçişi hızlandırmak için Avrupa Komisyonu'nun "Stratejik Araştırma ve Yenilik Planını" (SRIP) desteklemektedir. Sürdürülebilirlik için Kimyasallar Stratejisinin bir parçası olan plan – tasarımdan kullanım ömrünün sonuna kadar tüm yaşam döngüsü boyunca bu değişim için önemli araştırma ve yenilik ihtiyaçlarını vurgulamaktadır. AB Yeşil Anlaşması'nın iklim ve döngüsel boyutları, kimyasalların güvenli ve sürdürülebilir üretimi ve tüm değer zinciri boyunca geçişe olanak sağlayanlar olarak dahil edilen dijital teknolojilerin entegrasyonu için de dikkate alınmaktadır.


“İnovasyon, özellikle mevcut zorlu iş ortamında rekabetçi ve dayanıklı kalırken yeşil ve dijital geçişi başarılı bir şekilde yönetmek için çözüm sağlayıcıdır. SRIP, güvenli ve sürdürülebilir kimyasalların ve malzemelerin geliştirilmesi için çok önemli olan inovasyon alanlarını ele alan önemli ve kapsamlı bir yapı taşıdır” diyor İnovasyon İcra Direktörü Daniel Witthaut.


Kimyasalların ve malzemelerin gelişmiş işlevselliği ve performansı için araştırma ve yenilik, Avrupa'nın stratejik özerkliğini artırarak ve AB Yeşil Anlaşma hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunarak, birbirine bağlı birçok endüstrinin ve değer zincirinin teknoloji liderliğine izin vermek için kimya endüstrisi için kritik öncelikler olmaya devam etmektedir. Kimya endüstrisi, yenilenebilir elektrik üretimi ve enerji depolama gibi birçok sektörde dönüşüm ve gelişme için kilit bir çözüm sağlayıcısıdır.


Avrupa kimya endüstrisi, Sürdürülebilirlik için Kimyasallar Stratejisinde Güvenli ve Tasarım Yoluyla Sürdürülebilir (SSbD) yaklaşımını inovasyon için bir itici güç ve dolayısıyla iş fırsatları ve büyüme yaratmak için bir kaldıraç olarak görmektedir. Uygun koşullar sağlandığında, güvenli, yenilikçi, iklimsel ve çevre dostu kimyasal üretimde dünya lideri olarak kalırken endüstrinin geçiş yapabileceği bir ortam yaratılabilir. Bu nedenle, SRIP'yi tamamlamak için mali ve mali olmayan önlemler esas olacaktır.