Cefic AYM Kapsamında Manifestosunu Yayınladı

Cefic 'İklim-Nötr ve Rekabetçi Bir Avrupa İçin Birlik Olalım' Manifestosunu Yayınladı

18.7.2023

AB Yeşil Mutabakatı

Cefic, yeni AB kurumsal döngüsü için temel önceliklerini özetleyen 'İklim-Nötr ve Rekabetçi bir Avrupa için Takım Olmak' başlıklı manifestosunu yayınladı. Manifesto, sektörün AB Yeşil Anlaşması'nı destekleme konusundaki kararlılığını ve sektörün 2050'ye geçişini kolaylaştıracak bir yasal ortamın önemini vurguluyor.

Kimya sektörümüzün 2050'ye geçişi, iklim nötr, döngüsel, dijital ve güvenli ve sürdürülebilir kimyasallara geçişte tarihimizdeki en büyük mücadeleyi temsil ediyor. Bu, AB endüstrisinin elverişsiz bir yatırım ortamı ve yüksek enerji fiyatlarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşmektedir.

Sektörümüz, dört öncelik üzerinden yeni Avrupa Komisyonu dönemini bu zorlukları ele almaya ve Avrupa'nın endüstriyel dönüşümünü destekleyen özel sektör yatırımları için elverişli koşullar yaratmaya çağırıyor. Manifesto şu çağrıda bulunuyor

- Güvenilir enerji kaynakları, sınır ötesi elektrik şebekelerinin genişletilmesi ve kaynak zengini ülkelerle ortaklıklar da dâhil olmak üzere bol miktarda yenilenebilir enerji ve hammadde konusunda kendi kendine yeterliliğe öncelik verilmelidir. Ayrıca ithalata bağımlılığı azaltmak için döngüsel ekonomi çözümlerini hızlandırmamız gerekiyor.

- Kimyasal geri dönüşüm gibi mevcut teknolojilerin yaygınlaştırılması ve Karbon Yakalama ve Kullanma (CCU) ile biyobazlı hammaddeleri teşvik eden kapsamlı bir Döngüsel Karbon Stratejisinin geliştirilmesi de dâhil olmak üzere yenilenebilir karbon ve döngüsel karbon hammaddelerinin yaygınlaştırılması.

- Düşük karbonlu ürünlere yönelik talebin artırılması, Devlet Yardımları çerçevesinin basitleştirilmesi ve Avrupa genelinde rekabetçi bir vergi seviyesinin oluşturulması da dâhil olmak üzere Avrupa'nın sanayi yatırımları için cazip hale getirilmesi.

- AB mevzuatının ulusal düzeyde uygulanmasından kaynaklanan artan parçalanmaya yönelik tedbirler de dâhil olmak üzere, Geçiş için Tek Pazardan yararlanılması.

AB endüstrimiz, etkili ve dengeli politikaları desteklemek için uzmanlık ve bilimsel bilgi sağlayarak politika yapıcılar ve tüm paydaşlarla verimli iş birliğini sürdürmeyi dört gözle beklemektedir. Bunu yaparak, Avrupa Yeşil Anlaşmasını başarabileceğimize ve gelişen ve rekabetçi bir AB kimya endüstrisini sürdürebileceğimize inanıyoruz.


Manifestoyu Okuyun

 

Kaynak:

https://cefic.org/media-corner/newsroom/cefic-publishes-manifesto-teaming-up-for-a-climate-neutral-and-competitive-europe/