Cefic, Biyoteknoloji Girişimini Memnuniyetle Karşılayarak Gelecekteki AB Biyoteknoloji Yasası İçin Zemin Hazırladı

Cefic, Avrupa Komisyonu'nun biyoteknoloji ve biyo-üretimin Avrupa'nın rekabet gücünü ve inovasyon ortamını geliştirme potansiyelini tanımasını memnuniyetle karşılamaktadır.

20.3.2024

Avrupa Komisyonu'nun yakın zamanda yayınladığı "Geleceği doğa ile inşa etmek: AB'de Biyoteknoloji ve Biyo-Üretimin Güçlendirilmesi" başlıklı bildirisi, bu teknolojileri AB'nin çevresel ve toplumsal sorunlarının ele alınmasında anahtar olarak tanımlamaktadır. Cefic'e göre bu girişim, hammadde bulunabilirliği konusundaki endişeleri gidermesi ve bu teknolojileri kullanan tüm endüstrileri kapsaması koşuluyla, bir sonraki Avrupa Komisyonu yetkisi altında bir AB Biyoteknoloji Yasası'nın yolunu açabilir.


Çeşitli ürünler yaratmak için canlı organizmaların kullanılmasını içeren biyoteknoloji ve biyo-üretim, kimya endüstrisinde çok önemli bir rol oynamakta ve yüksek performanslı sürdürülebilir ürünler geliştirmek için birçok fırsat sunmaktadır. Bu ürünlerin kullanımı üretim, gıda ve yem katkı maddeleri, farmasötiklerden ev bakım ürünleri için bileşenlere kadar uzanmakta ve bu durum da giderek daha fazla benimsendiklerini göstermektedir.

Cefic, Tebliğ'in biyoteknoloji ve biyo-üretimin Avrupa'nın rekabet gücünü ve inovasyon ortamını geliştirme potansiyelini tanımasını memnuniyetle karşılamaktadır. Düzenleyici kum havuzlarının devreye sokulması, biyoteknoloji inovasyonlarının ilerlemesi için hayati önem taşıyan daha uyarlanabilir ve destekleyici bir düzenleyici çerçeveye doğru önemli bir adımı temsil etmektedir.


Ancak Tebliğ, haklı olarak araştırma ve geliştirme finansmanının arttırılması ihtiyacına odaklanırken önemli bir zorluğu gözden kaçırmaktadır: biyoteknoloji temelli süreçler için birincil hammadde olarak hayati önem taşıyan endüstriyel kullanıma yönelik biyokütle gibi büyük miktarlarda hammaddenin mevcudiyeti.

Ayrıca, Avrupa'daki hammadde maliyetlerinin Brezilya veya ABD gibi diğer bölgelere kıyasla daha yüksek olması rekabet açısından bir dezavantaj oluşturmaktadır. Avrupa Sanayi Mutabakatı için Antwerp Deklarasyonu'nda da belirtildiği üzere, rekabetçiliğin yeniden kazanılması hayati bir ihtiyaçtır.


Bu zorlukların ele alınması, Avrupa biyoteknoloji firmaları üzerindeki maliyet baskılarını hafifletmek ve onları küresel olarak daha rekabetçi hale getirmek için hedeflenen pazar çekme önlemleri ve tazminat planları gerektirmektedir. Bu tedbirler Avrupa biyokütlesinin kullanımını teşvik ederek sektörümüzün ithalata olan bağımlılığını azaltmalıdır.


Buna ek olarak, biyoekonomi ile ilgili AB politikaları, biyokütlenin döngüsellik, değer yaratma ve istihdam için çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan en anlamlı olduğu yerlerde kullanılmasını sağlamak üzere "kademeli kullanım" ilkesini uygulamalıdır. Aynı derecede önemli olan bir diğer husus da yeni kurulan şirketler, KOBİ'ler ve çok uluslu şirketler de dahil olmak üzere biyoteknoloji kullanan geniş bir yelpazedeki kuruluşlara destek sağlanması gereğidir. Bu, teknolojinin Avrupa ekonomisi genelinde yaygın uygulama alanını ve inovasyon potansiyelini yansıtmaktadır.


Cefic bu girişimi memnuniyetle karşılamaktadır ve mevcut zorlukları ele almak ve biyoteknoloji ve biyo-üretimi artırmak için yeniliği teşvik etmek üzere tüm paydaşlarla ilişki kurmaya hazırdır.


KAYNAK