Cefic, Kimya Şirketlerinde Araştırma ve İnovasyona Yönelik Yeni "Tasarım Yoluyla Güvenli ve Sürdürülebilir Kılavuz" Tanıttı

Cefic'in yeni yayını, son teknoloji ürünü "Safe and Sustainable-by-Design" ilkelerini tüm inovasyon süreçlerine entegre etmek için ayrıntılı, uygulanabilir tavsiyeler sunuyor.

27.3.2024

Son yıllarda kimya endüstrisi, son teknoloji Safe and Sustainable-by-Design ilkelerini inovasyon süreçlerine dahil etmek için faaliyetlerini artırdı. Cefic'in "Safe and Sustainable by-Design: İnovasyonun Dönüştürücü Gücünü Ortaya Çıkarmak için Bir Rehber" başlıklı yeni yayını, bu ilkeleri tüm araştırma ve inovasyon yaşam döngüsüne entegre etmek için ayrıntılı ve uygulanabilir tavsiyeler sunuyor. Kılavuz, endüstriyel Araştırma ve Geliştirmenin (Ar-Ge) farklı aşamaları için belirli faaliyetleri özetlemektedir.


Yeni kılavuz, hem sektörün hem de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) gibi kuruluşların görüşlerini bir araya getiriyor. Amaç, 2050 yılına kadar sürdürülebilir, döngüsel ve kapsayıcı bir ekonomiye doğru kimya sektörü ve değer zincirleri için faydalı bir kılavuz olarak hizmet etmektir.  Bu rehber, inovasyon yaşam döngüsü boyunca SSbD ilkelerini daha verimli bir şekilde uygulamak için paydaşları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Cefic İnovasyon İcra Direktörü Daniel Witthaut'a göre:


"İlgili tüm paydaşların katılımını sağlayarak SSbD ilkelerini geliştirmek ve uygulamak için işbirliğine dayalı bir çabayı destekliyoruz. Bu yaklaşım, bilimsel bilgideki ilerlemelere dayalı olarak daha güvenli ve sürdürülebilir ürünlere yol açacak uygulanabilir bir çerçeve sağlamak için kilit öneme sahiptir. Cefic, SSbD ilkelerinin kimya endüstrisine daha derinlemesine entegre edilmesine yönelik yolculuğumuzda bir kilometre taşı olan bu kılavuzu paylaşmaya kararlıdır. Çeşitli sektörlerdeki şirketleri bu kılavuzu test etmeye, SSbD ilkelerinin uygulama örneklerini paylaşmaya ve pratik uygulamadaki deneyimleri hakkında şeffaf raporlar sunmaya teşvik ediyoruz. Bu tür içgörüler daha sonra başka çerçeve geliştirmelerine yol açabilir".


Bütünsel bir yaklaşım olarak SSbD: sektörün bakış açısı

Cefic ve üyeleri daha önce SSbD'yi, toplumsal ve/veya ekonomik değer sunan güvenli ve çevresel çözümlerin piyasaya sürülmesine rehberlik eden iteratif bir süreç olarak tanımlamışlardı. Bu, yeni kimyasallar, malzemeler, ürünler, süreçler ve hizmetlerin yanı sıra Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nin tanımladığı Portföy Sürdürülebilirlik Analizine dayalı olarak mevcut olanların potansiyel olarak yeniden tasarlanmasını da içerir.


Yeni kılavuz bu anlayışı temel almakta ve inovasyon tasarımı aşamasından itibaren güvenlik ve sürdürülebilirliğin değerlendirilmesi için yönlendirici tasarım ilkeleri önermektedir. REACH ve ötesi ile uyumlu risk temelli bir değerlendirmeye ve toksikolojik riskleri en aza indirmek için yaşam döngüsünü düşünen bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.


SSbD'nin Yaşam Döngüsü Etkisi için politika desteği

SSbD'nin etkili bir şekilde uygulanması, laboratuvarların ve yönetim kurulu odalarının ötesine geçerek destekleyici politikalar da gerektirmektedir. Rapor, yalın ve pragmatik karar alma çerçevelerine, esnek, uyarlanabilir metodolojilerin geliştirilmesine ve SSbD ilkelerine dayalı inovasyon için net, pratik bir yaklaşımın birlikte oluşturulmasına duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.


Belirli güvenlik ve sürdürülebilirlik kriterlerini karşılamak için kimyasal ürünlerin tüm yaşam döngüsü dikkate alınmalıdır; geliştirme ve üretimden kullanım ve kullanım ömrü sonu aşamalarına kadar. Bu bütüncül yaklaşım, AB Yeşil Mutabakatı'nın hedefleri doğrultusunda somut iyileştirmeler sağlamak için hayati önem taşımaktadır.


SSbD kılavuzunu buradan indirin.


KAYNAK