Cefic Kritik İlaçlar İttifakına Katıldı: Avrupa'da Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir İlaç Endüstrisi Aracılığıyla Stratejik Özerklik

Cefic, ince kimyasallar sektöründen gelen zorlukları paylaşarak ve Avrupa ilaç tedarik zincirlerinde dayanıklılığı yeniden inşa etmek için en uygun eylemleri belirleyerek kritik ilaçlarla ilgili kırılganlıkları ele almak amacıyla Kritik İlaçlar İttifakını desteklemektedir.

29.04.2024

Cefic, Avrupa genelinde kritik ilaç eksikliklerinin giderilmesi için daha güçlü AB tedbirleri alınması çağrısını desteklemektedir. Bu amaçla Cefic, Sektör Grubu, European Fine Chemicals Group (EFCG) aracılığıyla, Avrupa'da kritik ilaçların tedarikini güçlendirmek için ilgili tarafları bir araya getiren bir Avrupa Komisyonu girişimi olan Kritik İlaçlar İttifakı'na (Critical Medicines Alliance) katılmaktadır.


Aktif İlaç Bileşenleri (API'ler) ve bunların ince kimyasal öncülleri, tüm kritik ilaçların dayandığı yapı taşlarıdır. Ancak API'lerin büyük ölçüde denizaşırı ülkelere taşınmasının ardından Avrupa'nın payı son 25 yılda yarı yarıya azalmış ve diğer bölgelere olan bağımlılığı artmıştır. Cefic, ince kimyasallar sektöründen gelen zorlukları paylaşarak ve Avrupa ilaç tedarik zincirlerinde dayanıklılığı yeniden inşa etmek için en uygun eylemleri belirleyerek kritik ilaçlarla ilgili kırılganlıkları ele almak amacıyla Kritik İlaçlar İttifakını desteklemektedir.


“Avrupa diğer bölgelere ne kadar bağımlı olursa, insanları da ilaç gibi temel ürünler konusunda o kadar savunmasız olur. Sektör Grubumuz aracılığıyla Avrupa'daki yaklaşık 350 API ve ince kimyasal tesisini temsil ediyoruz ve diğerlerinin yanı sıra temel değer zinciri oyuncuları, Avrupa'daki kapasiteler, üretim sürecine dahil olan teknolojiler hakkında önemli içgörüler sağlayabilecek bir konumdayız. Amacımız Avrupa'nın stratejik özerkliğini güçlendirmek ve API üretiminde Avrupa'yı yeniden önemli bir oyuncu haline getirmektir.”

Maggie Saykali, Direktör - Özel Kimyasallar, Cefic


İhracata yönelik bir sektör olarak kimya endüstrisi kıtlıklara karşı son derece hassastır. Antwerp Deklarasyonu'nda da belirtildiği üzere, Açık Stratejik Özerklik Avrupa'nın rekabetçi ve dirençli kalabilmesi için hayati önem taşımaktadır. Hedefe yönelik bir sanayi politikası olmaksızın Avrupa, temel mallar ve kimyasallar konusunda bile bağımlı hale gelme riskiyle karşı karşıyadır. Avrupa bunu göze alamaz.


Cefic'in Sektör Grubu EFCG, Avrupa'da dayanıklı bir ilaç tedarik zincirine ulaşmak için, AB API üreticileri için destekleyici yasama politikalarının teşvik edilmesi, sürdürülebilir büyüme ve yeniden depolama girişimlerinin vurgulanması, inovasyona yatırım yapılması ve tedarik odağının tedarik güvenliği ve sosyal-çevresel standartlara kaydırılması dahil olmak üzere tavsiyelerde bulunmuştur.


KAYNAK