Cefic, Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Programının (SQAS) AB Hareketlilik Hedeflerine Ulaşmaya Yardımcı Olacak Standart Metodoloji Olarak Tanınmasını İstiyor

SQAS, bir dizi bağımsız olarak değerlendirilen anketler sağlayarak ve sürekli iyileştirmeyi teşvik ederek, nakliye ve dağıtım operasyonlarını iyileştirmesi için kimya endüstrisini destekler.

2.3.2023

Avrupa Çevre Ajansı'na göre, son otuz yılda ulaşım, sera gazı (GHG) emisyonlarında %33,5 artış görülen tek sektör olmaya devam ediyor. Kimya sektöründe yaygın olarak kullanıldığı şekliyle yük taşımak için kullanılan ağır taşıtlar, en yüksek emisyon seviyelerine sahiptir, çünkü onları dekarbonize edecek teknolojiler henüz erken geliştirme aşamasındadır. Avrupa'nın hareketlilik hedeflerini desteklemek için Cefic, Avrupa Komisyonu'nu SQAS değerlendirme planını Avrupa çapında güvenli, emniyetli ve sürdürülebilir kimyasal taşımacılığı için ortak yaklaşım olarak tanımaya çağırıyor.


SQAS, bir dizi bağımsız olarak değerlendirilen anketler sağlayarak ve sürekli iyileştirmeyi teşvik ederek, nakliye ve dağıtım operasyonlarını iyileştirmesi için kimya endüstrisini destekler. Son zamanlarda SQAS, şirketlerin sera gazı emisyonlarını ölçmelerine ve azaltmalarına yardımcı olmak için özel yeni gereksinimler getirdi. Örneğin, bir nakliye şirketi tüketilen yakıtı ölçmeli, sera gazı emisyonlarını tanımlanmış bir metodolojiye göre hesaplamalı ve bunları azaltmak için bir program uygulamalıdır.


Ocak 2022'den bu yana 1000'den fazla nakliye şirketi, tank temizleme istasyonları, ambarlar, transfer terminalleri, konteyner depoları ve kimyasallar dağıtıcısı bu yeni gereklilikler kapsamında değerlendirildi.


Bu GHG emisyon gereklilikleri, Avrupa Komisyonu'nun Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi ile uyumludur ve aynı zamanda nakliye şirketlerinin GHG emisyonlarının uyumlu bir şekilde ölçülmesini, raporlanmasını ve azaltılmasını gerektirecek olan CountEmissions-EU direktifini de desteklemektedir. Cefic şimdi, SQAS'ın kimya endüstrisini Avrupa'nın mobilite hedeflerine ulaşmasını destekleyen standart metodoloji olarak kabul edilmesini istiyor.


SQAS hakkında daha fazlasını okuyun ve girişime katılmak için SQAS Müdürü Victor Trapani ile iletişime geçin.


Kaynak: Cefic