Cefic Lojistikte Kadınlar Kuruluna Katıldı: AB Kimyasal Lojistiğinde Cinsiyet Uçurumunu Kapatmaya Yönelik Yeni Bir Sektörler Arası Girişim

Lojistikte Kadınlar (WIL), Dow ve H.Essers tarafından başlatılan, Cefic ve Avrupa Kimyasal Taşımacılık Birliği ECTA'yı kolaylaştırıcı ortaklar olarak bir araya getiren ve kimya endüstrisi ile kimyasal lojistik sektöründen altı şirketin daha yer aldığı öncü bir girişimdir.

3.6.2024

Brüksel, 3 Haziran 2024 - Cefic, cinsiyetler arası uçurumu kapatmak ve daha çekici, eşitlikçi ve yenilikçi bir lojistik sektörü yaratmak amacıyla başlatılan bu yeni sektörler arası girişime katılmaktan mutluluk duymaktadır.


Women in Logistics (WIL), Dow ve H.Essers tarafından başlatılan, Cefic ve Avrupa Kimyasal Taşımacılık Birliği ECTA'yı kolaylaştırıcı ortaklar olarak bir araya getiren, kimya endüstrisinden ve kimyasal lojistik sektöründen Den Hartogh, Bertschi, Suttons, LyondellBasell, Eastman ve Covestro olmak üzere diğer altı şirketle birlikte öncü bir girişimdir.


Bu işbirlikçi girişimin önemi, muazzam ekonomik etkisinde yatmaktadır

Daha fazla çeşitliliğe sahip şirketler, yetenek kazanımı ve elde tutma, yaratıcılık, yenilikçilik ve ciro açısından benzerlerinden daha iyi performans göstermektedir. Kademeli iyileşmelere rağmen, lojistik alanındaki cinsiyet eşitsizliği önemini korumaktadır. Örneğin, kadınlar AB'deki kamyon sürücüsü nüfusunun yalnızca %6'sını veya daha azını oluşturmaktadır. Bu açığın kapatılması, özellikle de sürücü açığının yaşandığı bir dönemde, dengeli ve verimli bir işgücü yaratmak için elzemdir. Bununla birlikte, lojistik alanındaki operasyonel ve liderlik rolleri ağırlıklı olarak erkekler tarafından üstlenilmeye devam etmekte ve cinsiyet dengesini teşvik etmek için hedefe yönelik eylem ihtiyacını vurgulamaktadır.


Konsorsiyum öncelikle Avrupa Kimya lojistiği sektörünü hedefliyor

Çünkü bu dengeli yaklaşım sadece ekip performansını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda lojistik sektöründe yenilikçiliği, sürdürülebilirliği, uyumluluğu ve esnekliği de teşvik ediyor. Çalışmalarımıza somut bir yol haritası sağlamak amacıyla Lojistikte Kadınlar, çabalarını üç temel hedef grup üzerinde yoğunlaştırmayı seçmiştir: sürücüler, operatörler ve liderlik. Konsorsiyum, her bir hedef grup için özel çalışma grupları oluşturarak anlamlı bir değişim yaratmayı ve daha kapsayıcı ve çeşitlilik içeren bir lojistik sektörü ortamını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.


Women in Logistics, rekabetin ötesinde işbirliği yoluyla daha kapsayıcı ve çeşitlilik içeren bir lojistik sektörü ortamını teşvik etmeye kararlıdır. 


“Women In Logistics, her biri farklı çeşitlilik unsurlarına sahip üç ana alana odaklanmaktadır. Liderlikte kadın temsilinin artırılmasından, daha fazla kadın sürücü ve mavi yakalı çalışanı çekmeye ve elde tutmaya kadar. Değişimi yönlendirmek için bize katılın!”

Joost Naessens-Direktör, Taşımacılık ve Lojistik - Cefic


Basın açıklamasının tamamını buradan okuyabilirsiniz.