Cefic REACH Eylem Planı: 2019'dan Bu Yana 4.800'den Fazla Lider Dosyası Güncellendi

Cefic, REACH kayıt dosyalarındaki kimyasal verilerin iyileştirilmesine yönelik devam eden çabaları ortaya koyan gönüllü REACH Dosyası İyileştirme Eylem Planı'na ilişkin beşinci yıllık raporunu yayınladı.

31.5.2024

Cefic, gönüllü REACH Dosyası İyileştirme Eylem Planı'na ilişkin beşinci yıllık raporunu yayınladı. Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) ile koordineli olarak geliştirilen bu rapor, REACH kayıt dosyalarındaki kimyasal verilerin güncellenmesi ve iyileştirilmesi için kimya endüstrisinin devam eden çabalarını ortaya koymaktadır.


“AB kimya endüstrisi REACH'in işlevsel hale getirilmesi konusunda kararlıdır ve Eylem Planı, güvenliğin ve kaliteli dosyaların sağlanması için endüstri tarafından yapılan çalışmaları göstermektedir. İleride, REACH ile ilgili daha fazla güncelleme beklerken, bu Eylem Planını potansiyel yeni veri gereksinimlerine nasıl uyarlayacağımızı göreceğiz.”

-Steven Van de Broeck, Cefic Ürün Yönetimi İcra DirektörüBeşinci İlerleme Raporunda Öne Çıkan Noktalar


-Sektör Katılımı: 1.172 tüzel kişiliği temsil eden 200 şirket, dosyalarını geliştirmeyi taahhüt etti.


-Yeniden Değerlendirilen Maddeler: 2019'da Eylem Planının başlangıcından bu yana 4.885 madde kapsamlı bir yeniden değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Sadece 2023 yılında 951 madde yeniden değerlendirilmiştir.


-Gelecek Projeksiyonları: 2019 ve 2026 yılları arasında 5.200'den fazla maddenin yeniden değerlendirilmesi beklenmektedir; bu da tam kayıtlı maddeler için ECHA veri tabanının yaklaşık %40'ını kapsamaktadır.


-Dosya Güncellemeleri: 2023'te yeniden değerlendirilen dosyaların yaklaşık %74'ü (700'den fazla madde) kimyasal üzerinde yeni deneysel çalışmalar veya feragat ve read-across gibi veri uyarlamaları ile sunulmuş veya sunulacaktır. Bunlar arasında 180 madde daha yüksek seviyeli testler içerirken, 234'ü Ek VII ve VIII çalışmalarını içermektedir.REACH Kayıt Dosyalarının İyileştirilmesine Yönelik 5. İlerleme Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz.


KAYNAK