Cefic'in AB'nin Elektrik Piyasası Tasarımını İyileştirmeye Yönelik Açıklaması

Avrupa Kimya Endüstrisinin Avrupa Komisyonu'nun AB'nin Elektrik Piyasası Tasarımına Yönelik Önerisine İlişkin Açıklaması

14.3.2023

Kimya endüstrisi, Avrupa'nın en büyük enerji yoğun endüstrilerinden biridir ve tek başına en büyük endüstriyel elektrik tüketicisidir: 2021'de 165 TWh (kaynak: Eurostat), bu, Avrupa'nın yıllık toplam elektrik tüketiminin kabaca %10'u kadardır. Bu sayı önümüzdeki yıllarda artacaktır.


Elektrifikasyon ve uygun fiyatlı yenilenebilir ve düşük karbonlu enerjiye erişim, iklim nötrlüğü ve geleceğin kimya endüstrisi için temel unsurlardır. Elektrik piyasası tasarımının yapılması gereken bir şey varsa o da endüstriyel kurulumlar için uygun fiyatlı, yenilenebilir ve düşük karbonlu elektriğin sürekli akışını sağlamaktır.


Rekabetçi, güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için elektrik piyasası tasarımını iyileştirmede Avrupa Kurumlarının çalışmalarını desteklemeye kararlıyız.


Brüksel, 14 Mart 2023 – Kimya endüstrisi, Avrupa'daki tek ve en büyük endüstriyel elektrik tüketicisidir: yalnızca 2021'de 165 TWh elektrik tüketmiştir, bu da Avrupa'nın yıllık toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %10'una denk gelmektedir.


Emisyonlarımızı azaltmak ve kimyasalları daha çevre dostu bir şekilde üretmeye devam etmek için artık yeni düşük karbon teknolojilerini (örn. e-krakerler, ısı pompaları, elektrolizörler) piyasaya sürdüğümüz için endüstrinin elektrik ihtiyacı yalnızca artacaktır.


Cefic İcra Direktörü İklim Değişikliği ve Enerji: Nicola Rega:


“Kimya endüstrisi, 2050 hedeflerine ulaşmak için önümüzdeki on yıllarda daha fazla iklim nötr elektriğe ihtiyaç duyacak ve buna çok daha düşük bir fiyata ihtiyacımız olacak. Sektörümüz küresel pazarda rekabet ederken ödediğimiz elektrik fiyatı ne kadar yüksekse rekabet avantajımız o kadar düşük oluyor. Yeni elektrik piyasası tasarımında yapılması gereken bir şey varsa o da endüstriyel kurulumlar için uygun maliyetli iklim nötr elektriğin sürekli akışını sağlamaktır.


Güçlü, sürdürülebilir ve rekabetçi bir Avrupa kimya endüstrisi oluşturmak için iyi tasarlanmış, geleceğe yönelik, pan-Avrupa ve sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş bir elektrik piyasası temel bir araçtır. Cefic üyeleri, AB kurumlarının elektrik piyasasını iyileştirme ve rekabetçi, güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlama çabalarını desteklemeye kararlıdır."


Kaynak: Cefic