Cefic'in Aksiyon Çağrısı I REACH Kayıt Dosyası Uyumu

Avrupa Kimya Endüstri Konseyi Genel Direktörü Mr. Marco Mensink tarafından ulusal derneklere gönderilen REACH kayıt dosyaları uyum doğrulaması konusundaki aksiyon çağrısı

27.4.2023

Avrupa Kimya Endüstri Konseyi Genel Direktörü Mr. Marco Mensink tarafından ulusal derneklere gönderilen REACH kayıt dosyaları uyum doğrulaması konusundaki aksiyon çağrısını aşağıda bilgilerinizi sunarız. “Değerli Üyeler; 


Desteğinize ihtiyacımız var ve önemli bir şeye dikkatinizi çekmemiz gerekiyor. Çok iş değil ama bir an önce yapılması önemli! Bunun mevzuatsal bir konu olduğunun farkında olarak, üye şirketlerimizin CEO'ları ve Dernek başkanları olarak size gerçekten konuya öncelik vermeniz için ulaşıyoruz.


Sorun nedir: Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA), yakın zamanda gerçekleştirilen bir uyumluluk tarama çalışmasından bazı REACH dosyalarının, özellikle de maddenin uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme durumundaki değişiklikler olmak üzere, AB REACH kapsamındaki yasal gereklilikler doğrultusunda güncellenmesi gerektiğini belirttiğini anlıyoruz.


Bu bir veri kalitesi sorunu değildir. REACH'in 22. Maddesi ve (AB) 2020/1435 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, kayıtlı maddenin sınıflandırma ve etiketlemesinde değişiklik olması durumunda, dosyalar en geç bu değişikliğin uygulanacağı tarihe kadar güncellenecek ve ajansa sunulacaktır maddesine göre bir uyum sorunudur(!). CLP'de önceden belirlenmiş bir uyumlaştırılmış sınıflandırma ayarlanmışsa, kendi kendine sınıflandırmayı geçersiz kılar.


ECHA personeli dosyalarda belirtilen kişilerle iletişime geçmeye çalıştığında, çoğu durumda sorunlar hemen çözüldü. Ancak bazı durumlarda ECHA, bu kişilerin artık söz konusu şirket için çalışmadığına dair geri dönüşler veya yanıtlar aldı. Bu, sadece tek temsilciler veya daha küçük veya yabancı şirketler için değil, sektör genelinde ve az sayıda vakada değildi.


ECHA, hangi şirketlerin ilgili olduğunu Cefic ile paylaşamaz. Ancak postalar geri döndüğünde, dosyanın güncellenip güncellenmediğini uyumsuz olarak listeleninceye kadar bilemezsiniz. Dolayısıyla bu genel bir çağrı.


Artık bu ürünleri üretmiyor olabilirsiniz. Bunu çözmenin en basit yolu, yılda 1 tonun üzerinde üretilen veya ithal edilen söz konusu maddenin üretiminin durdurulup durdurulmadığını belirtmektir. REACH'in 22. maddesi kayıt ettirenlere üretimin veya ithalatın durdurulduğunu 3 ay içinde ECHA'ya bildirme yükümlülüğü getirmektedir.


Cefic'in, REACH'in etkili bir şekilde uygulanması konusunda işbirliği yapmak üzere ECHA ile bir Mutabakat Protokolü bulunmaktadır. Dosyanızı nasıl güncelleyeceğiniz konusunda pratik desteğe buradan ulaşabilirsiniz. Sorularınız olması durumunda, ürün yönetim ekibimizle de iletişime geçebilirsiniz – Steven vdBroek sva@cefic.be)


Dosyalardaki irtibat kişilerinin doğru olup olmadığını, satış veya ithalatı durdurup durdurmadığınızı ve en önemlisi uyumlaştırılmış sınıflandırma güncellemesinin yapılıp yapılmadığını ekiplerinize kontrol ettirmenizi rica ederiz. Anladığınız gibi, yaklaşan REACH revizyonu ile bu sorunları bir an önce çözmemiz çok önemlidir. Dosyaların ve tescil ettirenlerin kamuya açıklanacağına inanmadan önce 4-6 haftamız var.


Daha uzun vadede, REACH dosyalarını sistematik olarak taramak ve güncellemek için süreçleri uygulamaya koymanızı tavsiye ederiz:

1. Şirket iletişim bilgileri, adı ve adresi, tüzel kişilikteki değişiklikler => 3 ay içinde güncelleme

2. Teknik İlerlemeye (ATP) CLP'ye Yeni Adaptasyon => ATP'de belirtilen son tarihten önce güncelleme

3. Üretimin durdurulması => 3 ay içinde güncellemeSaygılarımla,

Marco Mensink