Cefic'in Beyaz Kitabı Yayınlandı: İklim-Nötr ve Rekabetçi Bir Avrupa İçin İnovasyondan Yararlanmaya Yönelik Bir Yol Haritası

Cefic'in Beyaz Kitabında belirtilen önkoşulları yerine getirerek AB, inovasyonun Avrupa'nın çift ikiz geçişinin ardındaki itici güç olmaya devam etmesini sağlayabilir.

8.2.2024

Cefic, yayınladığı Beyaz Kitap'ta kimya sektöründe inovasyonun tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için bir yol haritası sunuyor.


Cefic'in Manifestosunda da belirtildiği üzere: İklim-Nötr ve Rekabetçi Bir Avrupa için Bir Araya Gelmek, bu potansiyelin kullanılması için inovasyon sisteminin daha akıllı hale getirilmesini gerektirecektir. Bu sistem, kaliteli bilimi ve teknolojik yenilikleri desteklemeyi, şeffaf & pragmatik sonuçlara öncelik vermeyi ve düzenleyici kum havuzu/test ortamı (regulatory sandbox) gibi yenilikçi yaklaşımları benimseyen işbirlikçi politikaların teşvik edilmesini içermelidir.

Daha güvenli ve daha sürdürülebilir kimyasallara doğru çift ikiz geçiş gibi karmaşık bir süreç içinde yolunu bulmaya çalışan kimya sektörü için inovasyon çok önemlidir. Sektöre rekabet avantajı sağlarken hem sürdürülebilir hem de teknolojik olarak gelişmiş çözümler sunma kapasitesiyle inovasyon muazzam bir potansiyele sahiptir.

 

Akıllı bir inovasyon politikası sisteminin faydalarından tam olarak yararlanabilmek için altı ön koşulun yerine getirilmesi gerekir.

1. AB Yeşil Mutabakat hedeflerinin karşılanmasında kimyasalların oynadığı önemli rolün genel kabulü

2. Yenilenebilir ve düşük karbonlu elektriğe maliyet açısından rekabetçi erişim

3. Yeni, daha güvenli ve daha sürdürülebilir ürünler için pazar talebinin teşvik edilmesi, örneğin:

  • Kimyasal geri dönüşüm gibi mevcut geri dönüşüm teknolojilerinin bilincinde olarak geri dönüştürülmüş içerik hedeflerini uygulayın, biyobazlı içerik hedeflerini uygulayın ve böylece daha sürdürülebilir ürünlere olan talebi artırmak için teşviklerle pazarda çekme stratejisini (pull marketing) destekleyin.
  • Kritik minerallerin/malzemelerin geri dönüşümü de dâhil olmak üzere atık ve kullanım ömrünü tamamlamış kaynaklar için bir AB Tek Pazarı oluşturun (EU Single Market).

4. Çevresel Faydaların tanınması (AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında olanlar dahil)

Avrupa'da kimyasallar ve polimerler üretmek için geri dönüştürülmüş hammaddeler, biyo-bazlı hammaddeler ve alternatif karbon hammaddesi olarak CO2 gibi karbonsuzlaştırılmış/dekarbonize edilmiş çözümlerden fosil hammaddelere kadar tüm alternatiflerin kullanılmasını kabul edin.

5. Teknoloji Tarafsızlığının uygulanması

Politika çerçeveleri hedeflere öncelik verirken, verilen hedeflere ulaşmak için gerekli tüm teknolojileri uygulama özgürlüğü tanımalıdır.

6. Nitelikli işgücüne erişim:

  • Dünyaca ünlü üniversite fakültelerini elde tutma ve çekme çabalarının desteklenmesi.
  • Yüksek eğitimli kişilerin AB'ye göçünün kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi.
  • Matematik, Bilişim, Doğa Bilimleri ve Teknoloji (MINT) ve dijital teknolojiler alanlarında yeterli eğitim imkânlarının sağlanması.


AB, Cefic'in Beyaz Kitabında özetlenen ön koşulları ele alarak inovasyonun Avrupa'nın çifte ikiz geçişinin arkasındaki itici güç olmaya devam etmesini sağlayabilir ve sadece çevresel sürdürülebilirliği değil aynı zamanda ekonomik dayanıklılığı ve küresel sahnede rekabet gücünü de güvence altına alabilir.


Beyaz Kitabı indirmek için buraya tıklayın.


KAYNAK