Cefic'in Endüstriyel Liderlik İçin İleri Malzemeler Stratejisine İlişkin Tutumu

Kimya endüstrisinin özellikle çift ikiz geçiş alanındaki inovasyon kapasitesi, yeni işlevlere sahip gelişmiş malzemelerin tasarlanmasında son derecede etkili olacaktır.

27.2.2024

İleri Malzemeler: Kimya endüstrisinin rekabetçiliğine ve çift ikiz geçişe rehberlik edecek stratejik bir dayanak


Cefic, Avrupa Komisyonu'nun kısa süre önce yayınladığı Endüstriyel Liderlik için İleri Malzemeler Stratejisini, yeşil ve dijital dönüşümün getirdiği zorlukların ele alınmasına yönelik çok önemli bir adım olarak kabul etmektedir. Strateji, ileri malzemeler alanında araştırma ve teknolojiyi hızlandırmayı, inovasyon ve üretim kapasitelerini arttırmayı ve bu malzemelerin sanayide kullanımını hızlandırmayı amaçlamaktadır.


Gelişmiş malzemeler, sera gazı emisyonlarının önemli ölçüde azaltılması da dahil olmak üzere günümüzün toplumsal zorluklarına çözüm sağlamak için çok önemlidir. Çeşitli sektörlerdeki rolleri, daha yüksek verimli fotovoltaik malzemelerle elektrik üretimini daha enerji verimli hale getirmek gibi teknolojilerin geliştirilmesinde etkilidir.

 

İleri malzemelerin değer zincirlerinin birincil kaynağı olan kimya endüstrisi, öncü yeniliklerin ön saflarında yer almaktadır.


Cefic İnovasyon İcra Direktörü, Dr. Daniel Witthaut, şöyle diyor: "Kimya endüstrisinin inovasyon kapasitesi, yeni işlevlere sahip gelişmiş malzemelerin tasarlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu da yeni ürünlerin, uygulamaların ve hatta değer zincirlerinin geliştirilmesine yol açmaktadır."

Witthaut ayrıca yeni nesil gelişmiş malzemelerin öneminin altını çiziyor: "Bunlar, geri dönüştürülebilirlik, yeşil ve dijital geçişi destekleme ve Avrupa'nın endüstriyel liderliğini artırma gibi döngüsellik ve sürdürülebilirlik unsurları göz önünde bulundurularak tasarlanacaktır."

 

Cefic, bu stratejinin başarısını sağlamak için kritik alanların altını çiziyor:

Finansman: Avrupa Komisyonu, genel olarak ileri malzemeler için sermaye yatırımını ve finansmanı artırma sözü verdi. Özellikle, Avrupa Komisyonu 2025-2027 yılları için yeni bir ortak programlı kamu-özel iş birliği olan "AB için Yenilikçi İleri Malzemeler" için 500 milyon Avro hedeflemekte ve bunun en az 250 milyon Avrosunun özel kaynaklardan sağlanmasını beklemektedir. Cefic bu girişimi takdir etmekle birlikte, bu miktarın, AB'nin endüstriyel liderliğini sürdürmek için hayati önem taşıyan yeşil ve dijital geçiş için gelişmiş malzemelerin geliştirilmesini önemli ölçüde hızlandırmak için gerekli olanın altında kaldığını vurguluyoruz. Genel bir kural olarak, bugün olduğundan daha kolay ve daha hızlı erişilmesi gereken birkaç ek AB Araştırma ve Geliştirme finansman kaynağından bahsedilmektedir.


Kamu-Özel İşbirliklerine destek: Ufuk Avrupa Programı’nda (Horizon Europe) Kamu-Özel İşbirliklerinin etkinliği, inovasyonu teşvik etmedeki önemlerini vurgulamaktadır. Ufuk Avrupa Programı'nın son üç yılı için geliştirilmekte olan İleri Malzemeler ortaklığı (IAM4EU), Çerçeve Program 10'a (ÇP10) dahil edilmek üzere önceliklendirilmelidir.


Scale-up: Teknolojik gelişmelerin verimli ve tutarlı bir şekilde laboratuvardan endüstriyel üretime ve nihayetinde tüketici pazarı uygulamalarına taşınması için teknoloji ölçeğinin büyütülmesine finansal açıdan büyük önem verilmelidir.


Avrupa Endüstriyel Mutabakatı için Antwerp Deklarasyonu ile hemfikir olan Cefic, kimya endüstrisinin Avrupa'nın dönüşümüne olan bağlılığının altını çizerek Avrupa Endüstriyel Mutabakatını savunmaktadır. Cefic, gelişmiş malzemelerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya ve kimya endüstrisinin Avrupa'yı rekabetçi, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmadaki rolünü sürdürmesi için paydaşlarla iş birliğine devam etmeye hazır.


KAYNAK