Cefic'in Partneri IRISS, Güvenli ve Sürdürülebilir Tasarıma Geçişi Hızlandırmak İçin İş Birliği Platformu Başlatıyor

AB tarafından finanse edilen bir proje olan IRISS, ortak SSbD ilkelerini izleyerek güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde tasarlanan malzeme, ürün ve süreçlere doğru ilerlemeyi hızlandırmayı amaçlamaktadır.

6.6.2024

Cefic'in ortaklarından IRISS tarafından, Güvenli ve Sürdürülebilir Tasarım (SSbD) konusunda bilgi ve en iyi uygulamaları paylaşmak üzere kuruluşları bir araya getirecek yeni bir işbirliği platformu başlatıldı. AB tarafından finanse edilen bir proje olan IRISS, ortak SSbD ilkelerini izleyerek güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde tasarlanan malzeme, ürün ve süreçlere doğru ilerlemeyi hızlandırmayı amaçlıyor.


"Cefic olarak, Güvenli ve Sürdürülebilir Tasarım ilkelerinin tüm araştırma ve yenilik yaşam döngüsü boyunca tanımlanması ve uygulanmasının öneminin farkındayız. Bu ilkelerin uygulanması konusunda tüm paydaşlar arasında ortak bir anlayışın geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yeni IRISS Platformu bu bilginin ilerletilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu yaklaşım, güvenlik, döngüsellik, iklim nötrlüğü ve işlevselliğin inovasyon sürecinin en erken aşamalarından itibaren entegre edilmesini sağlayarak kimya endüstrisinde sürdürülebilirliği ilerletebilir."

-Dr. Eva-Kathrin Schillinger, Cefic Kıdemli İnovasyon Müdürü ve SusChem Sekreteri


IRISS topluluğu, endüstri, akademi, politika yapıcılar, STK'lar, Araştırma ve Teknoloji Kuruluşları ve diğerleri dahil olmak üzere güvenli ve sürdürülebilir uygulamalara doğru ilerlemekle ilgilenen tüm aktörlere açıktır. Topluluğa katılarak üyeler şunları gerçekleştirebilir:


-Güvenli ve Sürdürülebilir Tasarım konularında bilgi alışverişinde bulunabilirler;


-Kılavuzlara ve eğitim oturumlarına erişebilirler;


-Tekstil, inşaat, otomotiv, elektronik, enerji, ambalaj ve koku gibi değer zincirleriyle ilgili belirli içerik çalışma gruplarına katılabilirler.


Cefic, 2022'deki kuruluşundan bu yana IRISS'in özel bir ortağı olmuştur. IRISS, farklı kuruluşlarla bağlantı kurarak ve işbirliği yaparak araştırma ve inovasyon yol haritaları geliştirecek ve yedi stratejik sektörde politika ihtiyaçlarını belirleyecektir: otomotiv, inşaat, elektronik, enerji, koku, ambalaj ve tekstil. Bu değer zincirlerinin temsilcileri, girdi ve deneyimleriyle katkıda bulunarak IRISS projesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca temsilciler, küresel bir bakış açısı sağlamak için çeşitli AB ve uluslararası kuruluşlar, dernekler ve girişimler arasında bağlantı kurmaktadırlar.