Çevre kanununda değişiklik

Çevre Kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun yayımland

16.6.2022

Çevre Kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun (Kanun No. 7410- Kabul Tarihi: 10/6/2022) Resmî Gazete ’de (R.Gazete No: 31867 - R.G. Tarihi: 15.6.2022 ) yayımlandı.

Yayımlanan düzenleme ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, gölet ve diğer depolama tesislerinin maksat oranlarının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenebileceği, değiştirilebileceği veya kaldırabileceği hükmü getirildi.

  • Düzenleme denizlerdeki kirliliğin önlenmesine yönelik müeyyideler getirdi.
  • Marmara Denizi kıyısındaki üç ilde acilen ileri atık su arıtma tesisi kurulması zorunluluğu getirildi.

Mevzuat

EKLER

TKSD Bilgi Notu