Çevre Mevzuatı Değişiklikleri Haziran 2022

Haziran ayında gerçekleşen Çevre Mevzuatı kapsamındaki değişiklikler ve bu değişiklikler kapsamındaki TKSD Detay Bilgi Notu

30.6.2022

Haziran ayında gerçekleşen Çevre Mevzuatı kapsamındaki değişiklikler ve bu değişiklikler kapsamındaki TKSD Detay Bilgi Notunu aşağıda bilgilerinize sunarız.

21.6.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 2/12/2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

24.6.2022 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan bu Yönetmelik ile 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.

29.6.2022 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü kapsamında yer alan florlu sera gazlarının salımını kontrol altına almak üzere florlu sera gazları ve diğer florlu maddelerin yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linkten TKSD bilgi notuna ulaşabilirsiniz.

TKSD Bilgi Notu