Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 01.11.2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı

28.11.2022

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik


Çevre yönetimi hizmetlerinin daha etkin ve verimli olabilmesi için hazırlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 01/11/2022 tarihli ve 32000 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Amaç: çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması gereken şartlara, belgelendirilmelerine ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam:


Bu Yönetmelik, çevre mevzuatı ve 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca;

·       Çevre yönetimi hizmeti verecek personelin,

·       Çevre yönetim birimlerinin ve

·       Çevre danışmanlık firmalarının

Taşıması gereken; Şartları, Yükümlülüklerini, Çalışma usul ve esaslarını, Yeterlik belgesi başvurularının yapılması ve değerlendirilmesi ile Yeterlik belgelerinin verilmesi, denetlenmesi, askıya alınması ve iptali ile ilgili konuları kapsar.


Özet Sonuç ve Karşılaştırmalı Tablo (bir önceki yönetmelik ile) için TKSD Bilgi Notunu tıklayınız.


Ekler:

1.      Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

2.      Cevre yönetimi ekler

·       Ek1-personel değerlendirme formu

·       Ek2-çevre yönetimi birimi (ÇYB) değerlendirme formu

·       Ek3-çevre danışmanlık firması değerlendirme formu