Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmenliği

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmenliği 30 Kasım 2022 tarihinde resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi

05.12.2022

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmenliği resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi


İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da görüşleri ve katkılarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmenliği resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle çevresel gürültünün kaynağında çözülebilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

 

Amaç: çevresel gürültünün çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi, gürültü haritaları ve gürültü eylem planlarının hazırlanması, çevresel gürültünün azaltılması için gürültü kontrol tedbirlerinin uygulanması ve çevresel gürültü yönetimi çalışmaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesidir.

Kapsam:

(1) Bu Yönetmelik; endüstriyel faaliyetler, ulaşım, inşaat, müzik yayını ve işyerlerinden kaynaklanan çevresel gürültü ve titreşimin kontrolüne yönelik usul ve esasları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik; evsel faaliyetlerden kaynaklanan gürültüleri, komşular tarafından oluşturulan gürültüleri, işyerlerinde çalışanların maruz kaldığı gürültüleri, ulaşım araçları içindeki gürültüyü ve askeri alanlar içindeki askeri faaliyetlerden kaynaklanan gürültüleri kapsamaz.

 • Yeni yönetmelikle;
 • Şehre Özel Gürültü Yönetimi kapsamında,
 • İnsanların ve çevrenin her durumda korunabilmesi, hem vatandaşın hem de sektörün gözetilebilmesi, özellikle turizm bölgeleri ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde görülen farklılıklar göz önüne alınarak çevresel gürültünün yerelde duruma özel olarak yönetilebilmesine imkân veren düzenlemeye gidilmiştir.
 • Müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleriyle ilgili yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilecektir.
 • Açık Hava Etkinliklerine Yüksek Ses Ayarı kapsamında,
 • Gece arka plan ses seviyesinin daha düşük olmasından dolayı gürültünün daha fazla hissedilir olması sebebiyle; açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin 10.00-01.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır.
 • Müzik yayını yapan işyerlerine, hazırlanan akustik raporlar doğrultusunda müzik yayın izni verilecek, akustik raporların aynı takvim yılı içinde 3 ihlali durumunda müzik yayın izni iptal edilecektir.
 • Havai Fişeğe İzin Şartı kapsamında,
 • Havai fişek kullanımı için zaman ve mekân bildirilerek mahalli mülki amirlikten izin alınması zorunluluğu getirilmiştir.

 

 • Gürültüye “Sürekli İzleme Sistemi” kapsamında,
 • Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçlarına yönelik yapılan düzenlemelerde, kurdurulacak olan ses gücü sınırlayıcı sistemler ve Bakanlığın elektronik olarak bilgilendirileceği sürekli izleme sistemleri ile gürültünün kaynağında kontrolü ve gürültü kaynaklarının sürekli takibi sağlanmış olacaktır.
 • Müzik yayını yapan deniz araçları için; müzik yayını yapılabilecek sahaların sınır koordinatları İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile belirlenecek, belirlenen koordinatlar dışında faaliyet gösterilmesi durumunda idari yaptırım uygulanacaktır.
 • Müzik yayını yapan deniz araçlarından yayılan çevresel gürültü düzeyinin İl Müdürlüğü tarafından kıyıda belirlenen noktalarda, “sürekli izleme sistemi” marifetiyle takip edilmesi sağlanacaktır.
 • Şantiyelere Zaman Ayarı kapsamında,
 • Yerleşim alanlarındaki şantiye faaliyetlerinin süreklilik arz etmemesi ve dönemsel gerçekleştirilen faaliyetler olması sebebiyle; bu faaliyetler 10:00-22:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
 • Tarihi yapılara “gürültü ve titreşim kalkanı” kapsamında,
 • Tarihi ve doğal yapıların bulunduğu bölgelerde titreşim sınır değerlerine yönelik, çevresel titreşim sınır değerleri düzenlenmiş olup, belirlenen bu sınır değerler tarihi ve doğal yapıların bulunduğu alanlarda yapılacak hassas, kapsamlı titreşim ölçümler ve bilimsel çalışmalar ile kısıtlanabilecektir.
 • 81 İle Gürültü Haritası kapsamında,
 • Stratejik gürültü haritaları olmayan illerde, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planları üç yıl içerisinde hazırlanacak ve Bakanlıkça; hazırlanan akustik raporların, stratejik gürültü haritalarının ve stratejik gürültü eylem planlarının yer alacağı veri tabanı oluşturulacaktır.

 

Konularında düzenlemeler yapıldı.


 • Buna göre müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleri yaz ve kış dönemi,
 • Yörenin özellikleri,
 • Stratejik gürültü haritaları ve
 • Eylem planları Dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilecek.

 

 • “Müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleri, havai fişek kullanımı, sürekli izleme sistemi konuları yönetmelikte yer aldı”

 

 • Ayrıca açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin 10.00-01.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırılırken,
 • Havai fişek kullanımı için zaman ve mekân bildirilerek mahalli mülki amirlikten izin alınması zorunluluğu getirildi.
 • Öte yandan sürekli izleme sistemleri ile gürültünün kaynağında kontrolü ve gürültü kaynaklarının sürekli takibi sağlanmış olacak.

 

Bu Yönetmelikte özetle;

 

 • Stratejik Gürültü Haritaları,
 • Stratejik Gürültü Eylem Planları,
 • Akustik Raporlar,
 • Ulaşım kaynakları için çevresel gürültü kriterleri,
 • Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları için çevresel gürültü kriterleri,
 • Endüstri tesisleri ile işyerleri için çevresel gürültü kriterleri,
 • Şantiye alanları için çevresel gürültü kriterleri,
 • Diğer faaliyetler için çevresel gürültü kriterleri,
 • Çevresel titreşim değerlendirme yöntemleri gibi

 

Konular düzenlenmiştir. Ayrıca ''4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 Ekler:

·       ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ-30 Kasim 2022

·       Cevresel-gurultu-kontrol-yonetmeligi-ekleri