Denizde Kimyasal Acil Durumlar İçin MAR-ICE Desteği Beş Yıl Daha Uzatıldı

20.1.2023

15 yıllık işbirliğinin ardından, Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA), Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi (Cefic) ve Kaza Sonucu Su Kirliliğine İlişkin Dokümantasyon, Araştırma ve Deney Merkezi (Cedre) ile birlikte üç taraflı İşbirliği Anlaşmasını, 2027 yılı sonuna kadar MAR-ICE hizmeti verecek ve böylece denizde kimyasal acil durumlarda sürekli destek sunacaktır.


Üç kuruluş, Avrupa sularında meydana gelen deniz kirliliği acil durumlarında yer alan kimyasal maddelere ilişkin bilgi transferini güçlendirmek için MAR-ICE ağı olarak bilinen kimya uzmanları ağını ilk kez kurdukları 2008 yılından bu yana birlikte çalışıyor. Faaliyete geçtiğinden bu yana, hem tatbikatlar hem de gerçek olaylar için 60'ın üzerinde kez devreye alınan MAR-ICE hizmeti, EMSA, Cedre ve Avrupa kimya endüstrisi arasında Cefic aracılığıyla kurulan işbirliğinin katma değerini göstermektedir.


Ağ, talep üzerine ve tek bir irtibat noktası aracılığıyla, AB Üye Devletlerine ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nin (EFTA) kıyı ülkelerine, deniz kirliliği olaylarına karışan kimyasallar hakkında ürüne özgü bilgiler ve uzman tavsiyesi sağlar.


Bir talepte bulunulduğu zaman, talepte bulunan ülkenin müdahale operasyonları ile ilgilenen operasyon merkezinde yerinde tavsiye ve yardım sağlaması için kimya endüstrisinden bir uzman temin edilebilir. Bu, MAR-ICE "seviye-1" olarak bilinen ağ tarafından halihazırda uzaktan sağlanan özel bilgi ve tavsiyelere dayanan MAR-ICE "seviye-2" desteği olarak bilinir.


Bu iki aşamalı yaklaşım, denizde kimyasal bir acil durum olması durumunda hem uzaktan hem de yerinde uzman desteğinin sağlanmasına olanak tanır. Ayrıca, kimyasal maddelerle ilgili bilgileri sağlayabilecek ve açıklığa kavuşturabilecek bir kimya uzmanına hızlı ve doğrudan erişim, kimyasal acil durumlara müdahale etme ve bunları yönetme açısından kritik öneme sahiptir ve MAR-ICE hizmeti bunu AB genelinde 7/24 sağlar.


Sağlanan hizmeti ve MAR-ICE ağını etkinleştirmek için operasyonel prosedürleri açıklayan ilgili belgeler, EMSA tarafından ilgili ulusal idarelere dağıtılmıştır. Üç taraf, ulusal idareler ve kimya şirketleri arasında hizmet konusunda farkındalık yaratmaya devam ediyor. Daha fazla bilgi EMSA web sitesinde de bulunabilir.


Kaynak: Cefic