Dönüşümün Alternatifi Yok: Katja Wodjereck'in Sürdürülebilir Kimya Endüstrisi Vizyonu

Sürdürülebilirliğin çok yönlü doğasını ele alan Wodjereck, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, sürdürülebilir malzemelerin bulunabilirliğinin sağlanması ve dönüşümün finansal yönlerinin ele alınmasını içeren kapsamlı bir yaklaşım çağrısında bulunmaktadır.

21.12.2023

Kısa bir süre önce Cefic'in Sürdürülebilirlik Forumu Başkanlığına atanan Katja Wodjereck, kimya endüstrisi için çok önemli bir dönemde görevine başladı. Artan enerji maliyetleri, enflasyon ve tedarik zinciri aksaklıkları gibi önemli zorluklarla karşı karşıya olan sektör, sürdürülebilir dönüşümünü hızlandırmanın eşiğinde. Wodjereck, Cefic ekibiyle yaptığı son görüşmede, bu "asırlık görevi" başarmak için vizyonunu paylaştı.


"Sektörümüzün sürdürülebilir dönüşümünün alternatifi olmadığını hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda rekabet gücümüzü korumanın da bir alternatifi yok çünkü zarar eden bir sektör sürdürülebilir olmaktan başka bir şey değildir" dedi.


Wodjereck, sektörü bu zorlu zamanlardan geçirmeye kararlı. "Sektörün dönüşümünün önünü açmaya katkıda bulunmak bizim görevimiz olacak. Bu, döngüselliği ve yenilenebilir enerjiyi ilerletmek anlamına gelse de, kriz zamanlarında sürdürülebilirliğe giden gerçekçi yolları tanımlamak anlamına da geliyor," diyerek çevresel girişimleri ekonomik uygulanabilirlikle dengelemenin öneminin altını çiziyor.


Düzenleyici zorluklarla karşı karşıya olan Wodjereck, politikaların mevcut ekonomik iklimi göz önünde bulundururken sektörün sürdürülebilir geçişini desteklemesi gerektiğini savunuyor.


"Düzenlemeler bize sürdürülebilirlik ve krizden çıkış yolunda ivme kazandırmalı, ek engeller yaratmamalı" diyerek destekleyici ve gerçekçi politika çerçevelerine duyulan ihtiyacı vurguluyor.

Bu dönüşümlerin ortasında önemli fırsatlar olduğunu belirten Wodjereck, sürdürülebilir kimyasalların çeşitli sektörlerde sürdürülebilirliği teşvik edebileceğini, böylece kimya endüstrisinin değer zincirlerindeki konumunu güçlendirebileceğini ve sağlam iş vakaları için zemin hazırlayabileceğini belirtiyor.


"Dönüşümün bu durumdan eskisinden daha güçlü çıkmamızı sağlama ihtimali var" diyerek büyüme ve dayanıklılık potansiyelinin altını çiziyor.


Sürdürülebilirliğin çok yönlü doğasını ele alan Wodjereck, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, sürdürülebilir malzemelerin bulunabilirliğinin sağlanması ve dönüşümün finansal yönlerinin ele alınmasını içeren kapsamlı bir yaklaşım çağrısında bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik çabalarını karbon ayak izi ve iklim değişikliğinin ötesine taşıyarak doğanın korunması, biyoçeşitlilik ve insan hakları gibi daha geniş çevresel ve sosyal hususları da kapsayacak şekilde genişletmek büyük önem taşımaktadır.


Wodjereck'e göre iş birliği, bu dönüşümü başarmanın anahtarıdır."Hiç kimse tek başına iklim değişikliğiyle mücadele edemez, döngüselliği geliştiremez ve çevreyi, biyoçeşitliliği ve suyu koruyamaz" diyor. Doğrusal değer zincirlerinden döngüsel değer zincirlerine geçişin, zincirin gücünün en zayıf halkası kadar güçlü olduğu kolektif bir çaba gerektirdiğine inanıyor.


Wodjereck'e göre ileriye giden yol açık: "Bu şansı değerlendirmek bize düşecek."

Wodjereck'in öncülüğünde, Cefic ve Sürdürülebilirlik Forumu bu fırsatı değerlendirmeye ve sürdürülebilir dönüşüm konusundaki kararlılıklarını göstermeye hazırdır.


KAYNAK