Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Kapsamında TÜBİTAK Çağrıları Açıyor.

Koordinatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında özel sektörün yeşil dönüşüme yönelik ürün veya süreç geliştirme faaliyetleri TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenecektir.

29.08.2023

Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Kapsamında TÜBİTAK Çağrıları Açıyor

Koordinatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında özel sektörün yeşil dönüşüme yönelik ürün veya süreç geliştirme faaliyetleri TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenecektir.

Bu amaçla 1801 kodlu Sanayi Ar-Ge Projeleri İçin Geri Ödemeli ve Hibe Destek Programı hayata geçirilmiştir. 1801 programı ile TÜBİTAK hibe desteğe ilave olarak, geri ödemeli destek mekanizması da uygulanmaya başlanacaktır.

6 yıl sürecek olan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından farklı türde çağrılar açılacaktır.

Yakın zamanda başvuru alınması planlanan 2 çağrıya ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

1832 - Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı: Bu çağrı kapsamında firmaların yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik daha önce yapılan Ar-Ge çalışmaları ile elde edilmiş olan prototiplerin ticarileşme öncesi faaliyetleri desteklenecektir. Söz konusu çalışmalar daha önce TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmiş Ar-Ge projelerinin devamı niteliğinde olabilecektir. KOSGEB ya da diğer ulusal ya da uluslararası fonlar ve firmaların öz kaynakları ile yürütmüş olduğu, henüz ticarileşmemiş Ar-Ge çalışmaları da çağrı kapsamındadır. Çağrıya KOBİ ve büyük ölçekli kuruluşların başvuruları mümkün olup, ortaklı başvuru da yapılabilecektir. THS 5-9 aralığını kapsayan prototip geliştirme ya da iyileştirme, validasyon ve sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, demonstrasyon ve saha denemeleri çalışmaları çağrı kapsamındadır. Destek süresi en fazla 24 ay, proje bütçesi üst limiti mikro/küçük ölçekli firmalar için 7.500.000 TL, orta ölçekli firmalar için 12.000 000 TL, büyük ölçekli firmalar için 22.500.000 TL’dir. Çağrı kapsamında sermaye şirketlerine en fazla %50’si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanacaktır. Geri ödenecek desteğin bir kısmı hibe desteğine dönüştürülebilecektir. Kullanılacak desteğin geri ödemesi proje bittikten 1 yıl sonra başlayacaktır.

1833 - SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı: Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında SAYEM konsorsiyum başvurularının alınacağı SAYEM Yeşil Dönüşüm çağrısında destek süresi en fazla 36 ay, konsorsiyum bütçesi en fazla 300.000.000 TL olarak uygulanacaktır. Konsorsiyumların merkezde yönetim tecrübesine sahip Büyük veya Orta Ölçekli bir yürütücü kuruluş ile en az bir Ar-Ge/Tasarım Merkezi, bir KOBİ ve bir kurumdan (üniversiteler, araştırma merkez ve enstitüleri, araştırma altyapıları) oluşması gerekmektedir. Geliştirilmesi hedeflenen ürün ya da ürün grubuna katkı sağlayacak çeşitli kurum ve kuruluşların da konsorsiyumda yer almasıyla, birlikte geliştirme odaklı geniş platform yapıları oluşturulması beklenmektedir. Çağrı kapsamında kurumlara %100 hibe destek sağlanacaktır. Sermaye şirketlerine ise en fazla %50’si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanacaktır. Geri ödenecek desteğin bir kısmı hibe desteğine dönüştürülebilecektir. Kullanılacak desteğin geri ödemesi proje bittikten 1 yıl sonra başlayacaktır.

 

Söz konusu çağrıların başvuru tarihi TÜBİTAK web sitesi üzerinden ayrıca duyurulacaktır.

Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile ilgili bilgi için tıklayınız.

Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile ilgili haber için tıklayınız.

Çağrılar hakkında detaylı bilgi almak için aşağıda verilen adreslere e-posta gönderebilirsiniz.

1832 - Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı için:  yesilsanayi.basvuru@tubitak.gov.tr

1833 - SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı için: sayem.basvuru@tubitak.gov.tr

 

Kaynak: https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/dunya-bankasi-turkiye-yesil-sanayi-projesi-kapsaminda-tubitak-cagrilari-aciliyor