Düzenleyici İhtiyaçların Değerlendirilmesi (ARN) Raporları Hakkında Ortak Sektör Önerileri Başlatıldı

İş birliği içinde geliştirilen bu son paydaşlar arası iletişim, Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın Düzenleyici İhtiyaçların Değerlendirilmesi raporlarına (ARN) açıklık getirerek diğer sektör üyelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır

9.1.2024

Avrupa daha güvenli ve sürdürülebilir kimyasallara geçerken, endüstrinin daha derin bir tehlike ve risk analizi gerektirebilecek kimyasalları anlaması çok kritik. Avrupa Demir Dışı Metal Sanayicileri Birliği (Eurometaux), Uluslararası Esanas Birliği (IFRA), FuelsEurope ve Downstream Users of Chemicals Co-ordination Group (DUCC) ile iş birliği içinde geliştirilen bu son paydaşlar arası iletişim, Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın Düzenleyici İhtiyaçların Değerlendirilmesi raporlarına (ARN) açıklık getirerek diğer sektör üyelerine yardımcı olmayı amaçlamakta.


Düzenleyici İhtiyaçların Değerlendirilmesi raporları, kimyasal güvenlik için ön tarama değerlendirmesini anlamak ve geliştirmek için önemli bir araçtır. Kimyasal tedarik zincirinde yer alan tüm aktörlerin ARN'nin amacını ve sınırlarını tam olarak kavraması ve bunun daha geniş ölçekte kimyasal güvenlik ve düzenleyici risk yönetimi ortamına nasıl uyduğunu idrak etmesi hayati önem taşımakta.

  • ARN kapsamındaki maddelerin yaklaşık %60'ı ek bir düzenleyici risk yönetimi önlemine tabi değil!
  • Geri kalan %40 için ARN genellikle maddeler hakkında daha fazla veri toplanmasını ve üretilmesini tetiklemekte ve hangi düzenleyici risk yönetimi önlemlerinin gerekli olup olmayacağını değerlendirmekte.


ARN raporları, sektörün, özellikle de tescil ettirenlerin olası düzenleyici eylemleri öngörmesine yardımcı olmayı amaçlamakta. Bu nedenle, endüstriyi, özellikle daha fazla düzenleyici eylem olasılığı varsa, tescil dosyalarını proaktif olarak güncellemeye teşvik ediyoruz.


ARN Raporlarının nasıl okunacağına dair manueli görmek için buraya tıklayın.


KAYNAK