ECHA Rebher Dökümanları Kimyasalların Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir.

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından yayınlanan rehber dokümanları tercüme ettirerek kimya sektörünün bilgisine sundu.

21.9.2022

ECHA (European Chemicals Agency) daha önce EU REACH kayıt süreci için kayıt sürecindeki ülkelere yardımcı olacak rehber dokümanlar hazırlamıştı. Bu kılavuz belgeler, kimyasallarla ilgili birçok faaliyet hakkında düzenleyici ve kolaylaştırıcı bilgiler içerir. Kimyasal kayıt sistemine veri girişinde yer alan endüstri yöneticileri, kimyasal değerlendirme uzmanları ve personel, kimyasal kayıt sistemi için ihtiyaç duyulan birçok veriyi içerdiğinden, tercüme edilmiş kılavuz belgelerden ve talimatlardan faydalanacaktır.

KKDİK kapsamında kayıtlar için son tarih olan Aralık 2023'e yaklaşıldığı için ilgililerin kimyasallar yardım masasında yer alan rehber dokümanları incelemesinde fayda var.

REHBER DOKÜMANLAR