Ekspertiz Raporu I İhracat Genel Müdürlüğü

İhracat Genel Müdürlüğü’nün Ekspertiz Raporu ile ilgili yazısında: Ekspertiz raporunun talep edilmesinin temel gerekçesini oluşturan üretim sürecinin, bu üretim sürecini değerlendirebilecek yetkinlikteki bir uzmanın teknik bilgisiyle incelenmesi amacını karşılamayan bu nitelikteki ekspertiz raporlarının DİİB taahhüt hesabı kapatma işlemlerine esas teşkil edemeyeceği bilgisi verilmiştir.

4.4.2022

İhracat Genel Müdürlüğü’nün Ekspertiz Raporu ile ilgili yazısında: Ekspertiz raporunun talep edilmesinin temel gerekçesini oluşturan üretim sürecinin, bu üretim sürecini değerlendirebilecek yetkinlikteki bir uzmanın teknik bilgisiyle incelenmesi amacını karşılamayan bu nitelikteki ekspertiz raporlarının DİİB taahhüt hesabı kapatma işlemlerine esas teşkil edemeyeceği bilgisi verilmiştir.

Belge kapsamında ithal edilen malların yine belge kapsamında ihraç edilen mamuller bünyesindeki kullanımına (oranlarına) ilişkin tespitlerin" doğru yapılabilmesi için; ekspertiz raporuna konu olan eşyadan alınacak numunenin veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde yapılacak incelemenin belge süresi içerisinde yapılması esası benimsenmiştir.

Böylelikle ekspertiz raporunun, belge sahibi firma tarafından sunulan bilgilere dayalı oluşturulması yerine, raporu düzenleyen eksperin üretim sürecini ya da belge kapsamında üretilmiş mamul ürünü incelemesi sağlanarak belge taahhüt hesabı kapatma işlemine esas teşkil edecek ekspertiz raporunun eksperin mesleki birikimi, somut gözlem ve tespitlerine dayalı olması amaçlanmıştır. Bununla birlikte Bakanlığımıza vaki bazı bildirimlerde; ekspertiz raporunu düzenleyen eksperlerin yerinde inceleme yapmadığı, mamul ürünü incelemediği, bu hususun ekspertiz raporlarında ""her ne kadar mamul ürünü incelemesek de, firma tarafından verilen kullanım oranlarının uygun olduğu düşünülmektedir" ifadeleriyle belirtildiğine yönelik bazı tespitlere yer verilmiştir.

Ekspertiz raporunun talep edilmesinin temel gerekçesini oluşturan üretim sürecinin, bu üretim sürecini değerlendirebilecek yetkinlikteki bir uzmanın teknik bilgisiyle incelenmesi amacını karşılamayan bu nitelikteki ekspertiz raporlarının DİİB taahhüt hesabı kapatma işlemlerine esas teşkil edemeyeceği yönündeki yazı ekte sunulmuştur.