Gaz Kısıtlamasına İlişkin AB Yönergelerine İlişkin Cefic Bildiri

Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi, Komisyonun gaz kısıntısına yönelik yönergeleriyle anlaşmaya vardığını açıkladı

20.7.2022

Cefic, Avrupa Komisyonu'nun ve Üye Devletlerin, hanelerimizin ve ekonomimizin önümüzdeki iki kışı geçirmesini sağlamak için yeterli miktarda gazı korumaya yönelik çabalarındaki güçlü aciliyet duygusunu takdir ediyor. Bu bireysel ve toplu bir sorumluluktur ve kimya endüstrisi Komisyon ve Üye Devletlerle birlikte rolünü oynamaya hazırdır. Komiser Breton'un yeniden üstlendiği başrolü alkışlıyoruz. Talep Azaltma Planları söz konusu olduğunda, Avrupa Komisyonu tarafından piyasaya dayalı araçların teşvik edilmesi, ortak ilke ve kriterlerin belirlenmesi ve aşırı gaz kısıntısı durumunda öncelikli sektörlerin belirlenmesinde rehberlik sağlanması için önerilen yaklaşıma katılıyoruz. Komisyonun belirttiği gibi, bir değer zinciri ve sınır ötesi analiz çok önemlidir.