Görüş Talebi / Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ''Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği'' Taslağı görüşe açılmıştır.

25.03.2024

Değerli Üyelerimiz;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2010/75/AB Endüstriyel Emisyonlar Direktifi'nin ulusal mevzuata kazandırılması çalışmaları yürütülmektedir.

Bu kapsamda; çevrenin bütüncül olarak korunması için sıfır kirlilik hedefleri doğrultusunda entegre kirlilik önleme ve kontrol yaklaşımıyla hava, su ve toprak kirliliğine neden olan sanayi kaynaklı emisyonları ve atık oluşumunu kaynağında azaltmak ve önlemek ile, kaynakları verimli kullanmak için sanayide yeşil dönüşüme yönelik idari ve teknik usul ve esasları düzenleyen "Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği" Taslağı hazırlanmış olduğu ifade edilmektedir.


Varsa görüş ve önerilerinizin ekte kayıtlı görüş bildirme formu kullanılarak 27.03.2024 tarihine kadar (yasemin.kayhan@tksd.org.tr ) mail adresine iletmenizi rica ederiz.Ekler: