Görüş Talebi: Tehlikeli Kimyasalların Üretimi ve/veya İhracatının Yasaklanmasına İlişkin Yasama Girişimi Hk.

Sürdürülebilirlik için Kimyasallar Stratejisi kapsamında Komisyon tarafından AB’de yasaklanan bazı tehlikeli kimyasalların üretimini ve/veya ihracatını yasaklamak üzere başlatılan yasama girişimi hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden tarafımıza iletilen görüş talebini bilgilerinize sunarız.

19.6.2023

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın temel taahhüdü olan sıfır kirlilik hedefinin bir parçası olarak, insanların ve çevrenin tehlikeli kimyasallara karşı korunması ve Avrupa Birliği (AB) içinde ve küresel olarak güvenli ve sürdürülebilir alternatiflerin geliştirilmesi için 14 Ekim 2020'de Avrupa Komisyonu tarafından Sürdürülebilirlik için Kimyasallar Stratejisi kabul edilmiştir.


Bu çerçevede, Kimyasallar Stratejisi ile uyumlu olarak, Komisyon tarafından AB’de yasaklanan bazı tehlikeli kimyasalların üretimini ve/veya ihracatını yasaklamak üzere bir yasama girişimi başlatılmıştır.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, söz konusu girişim kapsamında, iç ve dış politikalar arasında daha fazla tutarlılık sağlanması ve böylece AB'nin uluslararası konumunun iyileştirilmesi, AB değerlerinin ve eylemlerinin güvenilirliğinin güçlendirilmesi ve küresel olarak insan sağlığı ve çevrenin korunmasının amaçlandığı bildirilmektedir.


Yasama girişimine yönelik olarak başlatılan kamu istişare sürecine ilişki çağrı belgesinde, bu girişimin özellikle aşağıdaki mevzuatlar ile bağlantılı olduğu ifade edilmektedir:


· REACH Tüzüğü (Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanmasına ilişkin 1907/2006 sayılı AB Tüzüğü)

· PIC Tüzüğü (Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 649/2012 sayılı AB Tüzüğü)

· Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliği (Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzına ilişkin 1107/2009 sayılı AB Yönetmeliği)

· Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (Biyosidal ürünlerin piyasada bulundurulması ve kullanımına ilişkin 528/2012 sayılı AB Yönetmeliği)


Konuya ilişkin olarak başlatılan ve 31 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek olan kamu istişare sürecine "https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13750-Hazardous-chemicals-prohibiting-production-for-export-of-chemicals-banned-in-the-European-Union_en" adresinden erişim sağlanabilmekte olup, varsa görüş ve önerilerinizin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) iletilmek üzere derneğimize (tksd@tksd.org.tr21 Temmuz 2023 mesai bitimine kadar iletilmesini rica ederiz.