İklim Değişikliği Başkanlığı

İklim Değişikliği Başkanlığı'nın görev ve yetkileri belirlendi

24.6.2022

R.G. Tarihi: 21.6.2022, R.G. No: 31873 olan ‘’İklim Değişikliği Başkanlığı Hizmet Birimleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’   Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlandı. (Yönetmelik)

Bu Yönetmelik ile Başkanlığın yürüteceği faaliyetlerin yerine getirilmesi, hizmet birimlerinin görev ve yetki alanlarının belirlenmesi ve teşkilat yapısına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. 

İklim Değişikliği Başkanlığı 29 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştu.

Konuya ilişkin TKSD bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.