İklim Şurası 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Şûrası’nı 21-25 Şubat tarihleri arasında Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde organize etti.

08.03.2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın “2053 net sıfır emisyon hedefiTürkiye’nin yeşil kalkınma devrimi” ana teması ile Türkiye’nin yeni iklim değişikliği vizyonunu gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde ele alarak, yeşil dönüşüm anlayışını katılımcı bir şekilde ortaya koymak amacı doğrultusunda düzenlenen Şura'da sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş, diğer sosyal politikalar ile bilim ve teknoloji gibi başlıklar ele alınmış , 76’sı öncelikli 217 tavsiye kararı belirlenmiştir. Bu kapsamda TKSD tarafından hazırlanmış Bilgi Notuna buradan bilgilerinize sunulur.