İklim Şurası Sonuç Bildirgesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Şubat ayında Konya'da gerçekleştirilen İklim Şurası'nda, 7 komisyonda iklim değişikliğiyle mücadelede 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda alınan 217 karar açıklandı

28.6.2022

İklim Şurasında Önemli Kararlar;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Şubat ayında Konya'da gerçekleştirilen İklim Şurası'nda, 7 komisyonda iklim değişikliğiyle mücadelede 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda alınan 217 karar açıklandı (27 Haziran 2022).

Alınan *217 önemli kararın tamamı* İklim Şurası’nın resmi internet sitesinde https://iklimsurasi.gov.tr/sayfa/sonuc-bildirgesi linki ile yayımlandı.

https://www.csb.gov.tr/iklim-surasi-nda-alinan-onemli-kararlar-bakanlik-faaliyetleri-34154

Alınan bu kararlar, Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki taahhütlerini hukuki zeminde güçlendirecekİklim Kanunu'nun hazırlanmasında da önemli bir referans kaynağı olma özelliği taşıyor.

Kararların;

76’sı Ulaştırma, sanayi, tarım, yutak alanlar, atıkların azaltılması, 34’sı Bilim ve teknoloji, 21’i Yeşil finansman ve karbon fiyatlama, 20’si İklim değişikliğine uyum 24’ü Yerel yönetimler, 42’si Sağlık, eğitim, adil geçiş, iklim adaleti ve iklim göçü başlıklarından oluşmuştur.

TKSD bilgi notu ve sonuç bildirgesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İklim Şurası Sonuç Bildirgesi

TKSD Bilgi Notu


asdşsdşqswkpğkswpğqpo qwpoqskopqwıpğdepğ loüğp oewğü edğpodğqswodğ,qsoqpa