İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatında Şubat Ayı Yönetmelik değişiklikleri

4 Şubat 2024 tarihinde, Resmi Gazetede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 6 adet ISG Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.

5.2.2024

4 Şubat 2024 tarihinde yapılan ISG Yönetmelik değişikliklerine aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.


İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatında Şubat Ayı Yönetmelik değişiklikleri;

1.    İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 6 Şubat 2024- BURADAN Erişebilirsiniz

2.    İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 6 Şubat 2024 - BURADAN Erişebilirsiniz

3.    İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 6 Şubat 2024- BURADAN Erişebilirsiniz

4.    İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 6 Şubat 2024- BURADAN Erişebilirsiniz

5.    İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 6 Şubat 2024- BURADAN Erişebilirsiniz

6.    İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri - BURADAN Erişebilirsiniz

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 6 Şubat 2024-