Kimya Sektörü SDG Yol Haritası

WBCSD, ERM ile işbirliği içinde;

06.01.2023

Şirketlerin sektörleri için SDG yol haritalamalarına başlarken izleyebilecekleri yapılandırılmış bir yaklaşım sağlayan bir dizi kılavuz geliştirmiştir.


Bu çerçeve;

·      Şirketlere, değer zinciri boyunca sektörlerinin SDG'lerle mevcut etkileşim düzeyini oluşturma sürecinde yol gösterir

·      Sektörün en önemli etki fırsatlarını belirlemelerini sağlar

·      Sektörün 2030 vizyonuna doğru bir rota çizebilmeleri için önemli eylem öğeleri ve izleme sistemleri kurmalarını sağlar.


Çerçeve, metodolojinin ilk öncüleri olan ve bu yıl içinde kendi yol haritasını yayınlayacak olan kimya sektörünün önde gelen WBCSD üye şirketleri ve endüstri derneklerinden oluşan bir koalisyonla bu yönergelerin pilot edilmesiyle elde edilen deneyimle rafine edilmiştir.


SDG'lere ulaşılırsa 2030 yılına kadar 12 trilyon ABD doları değerinde ek piyasa değerine işaret ediyor.


Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2030'a giden yolda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için özel sektörün potansiyelinden en etkin şekilde nasıl yararlanılacağı konusunda sektördeki emsaller ve sektörler arasında işbirliğini yönlendirmek için kullanılabilecek evrensel bir çerçeve sunuyor.


Kimya Sektörü SDG Yol Haritası (Yol Haritası), Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından keşfetmek ve ifade etmek için bir araya getirilen, önde gelen kimya şirketleri ve endüstri birliklerinin bir araya geldiği bir girişimdir ve SDG gündemine katkıda bulunmak için kimya sektörünün etkisinden ve yenilikçiliğinden yararlanma potansiyelinin farkına varılmasına yardımcı olur.


Bu Yol Haritası;

·      Ürün inovasyonundan süreç iyileştirmeye ve yenilikçi kamu-özel ortaklıklarına kadar, en önemli SDG'lerine ve belirli SDG hedeflerine katkıda bulunmak için temel etki fırsatlarının neler olduğu konusunda sektöre benzersiz ve kolektif bir vizyon sunuyor. Ayrıca, kimya sektörünün 2030'a kadar; kısa, orta ve uzun vadede etkiyi hızlandırmak için atabileceği somut eylemleri de özetlemektedir. Yol Haritası aynı zamanda sektörün Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini desteklemek için değer zinciri boyunca sürdürülebilirliği teşvik etmek için ilgili paydaş gruplarıyla ilişki kurma isteğini de iletmektedir.

 

·      Aynı zamanda bu yol haritası, kimya sektörünün diğer sektörlerdeki ilgili paydaş grupları için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunma kapasitesine bir pencere açarak potansiyel olarak sektörler arası işbirliği fırsatlarını teşvik edecektir.

 

·      Bu Yol Haritası, SDG gündemini gerçekleştirmede kimya sektörünün oynaması gereken önemli rolü vurgulamaktadır. Aynı zamanda, SDG etkisini en üst düzeye çıkarmak için tedarikçiler, müşteriler ve diğer paydaşlarla iletişim kurarken tüm sektörü birlikte çalışmaya davet ediyor.

 

·      Kimya sektörü, ekonominin tüm sektörleri için bir ortak, yenilik sağlayıcı ve çözüm sağlayıcıdır. Sektörün ölçeği ve çeşitliliği, ona 2030 yılına kadar SDG'lerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için geniş fırsatlar sunuyor.


·      Bu Yol Haritası, SDG'ler bağlamında kimya sektörü için bir dizi ayrıntılı etki fırsatını belirlemeyi amaçlarken, bu çabaların merkezinde yer alacak birçok kesişen faktörün bulunduğunu da belirtmek önemlidir.

 

Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi (WBCSD) Hakkında:

WBCSD (Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi,) sürdürülebilir bir dünyaya geçişi hızlandırmak için birlikte çalışan 200'den fazla önde gelen işletmenin küresel, CEO liderliğindeki bir organizasyonudur. WBCSD şirketlerin sürdürülebilirlik yolculuklarında ilerleyebilmeleri için araçlar ve uzmanlıklar edinmelerini, güçlü ortaklıklarla etkileşime geçmelerini ve karşılıklı öğrenmeyi destekleyen sürdürülebilir kalkınma odaklı bir network oluşumudur.

 

**Kimya Sektörü SDG Yol haritası için burayı tıklayınız.


***Dokümanın İngilizcesi için burayı tıklayınız.