Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliğine ilişkin TKSD Bilgi Notu

4.2.2022
 1. Bu Yönetmelik, Yönetmeliğin Ek-1’nde belirtilen faaliyetlerden herhangi birinin gerçekleştirildiği tesisleri kapsar.
 2. Yönetmeliğe göre işletmeciler
 3. a) Tesisi KSTK sistemine kaydettirmekle,

b) İşletmecinin değişmesi veya tesiste KSTK raporlamasını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olması durumunda KSTK’da gerekli güncellemenin yapılabilmesi için Bakanlığı bilgilendirmekle

c) Yıllık raporları tesisler için belirlenen zaman diliminde, Bakanlıkça belirlenen biçimde sunmakla,

ç) Bakanlığın ve/veya valiliğin reddettiği raporları düzeltmek ve talep edilmesi durumunda onaylama ve/veya veri doğrulama çalışmalarına yönelik bilgi ve belgeleri muhafaza etmek ve sunmakla,

d) Yıllık raporlarda sunulan bilgilerin eksiksiz ve nitelikli olmasını sağlamakla,

yetkili ve sorumludur.

 1. Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde listelenen faaliyetlerden biri ya da birkaçını yürütmekte olan her bir tesisin işletmecisi;
 2. a) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan tesisler için Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından 6 ay içerisinde,
 3. b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulan tesisler için söz konusu tesise ilişkin iznin alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde veya
 4. c) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşecek olan kapasite veya faaliyet değişikliği sonucunda KSTK raporlaması yükümlülüğü oluşan tesisler için değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde
 5. Bakanlık KSTK sistemine kayıt olur.
 6. Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili kılavuzları bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde yayınlar.
 7. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk raporlama yılı, ilk tam takvim yılıdır.
 8. Bu Yönetmeliğin beşinci ve sekizinci bölümlerinde yer alan KSTK’nın halka açılması ile ilgili hükümleri Bakanlık tarafından teknik altyapı tamamlanana kadar uygulanmaz.
 9. Yürürlük: Bu Yönetmeliğin;

a) Ek-1’inde yer alan faaliyetlerden;

1) Enerji sektörü ile metal üretimi ve işlenmesi için yayımı tarihinde2022 veri toplama- 2023 mart ayında raporlama

2) Mineral/maden sanayisi ve kimya sanayisi için yayımı tarihinden bir yıl sonra,-2023 veri toplama 2024 mart ayında raporlama

3) Atık ve atıksu yönetimi ile kağıt ve ahşap üretimi ve işlenmesi için yayımı tarihinden iki yıl sonra2024 veri toplama 2025 mart ayında raporlama

4) Yoğun hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, gıda ve içecek sektöründe hayvansal ve bitkisel ürünler ile diğer faaliyetler için yayımı tarihinden üç yıl sonra2025 veri toplama 2026 mart ayında raporlama

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde2022 veri toplama- 2023 mart ayında raporlama yürürlüğe girer.