Kirletici Salım Ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği Bilgilendirme Ve Duyuru Metni

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından; ''Kirletici Salım Ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği Bilgilendirme Ve Duyuru Metni'' yayımlanmıştır.

13.4.2022

Bilindiği üzere, 4 Aralık 2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK) Yönetmeliği’nin “Tesisin KSTK sistemine kayıt olması” başlıklı 8’inci maddesinde;

“(1) Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde listelenen faaliyetlerden biri ya da birkaçını yürütmekte olan her bir tesisin işletmecisi;

a) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan tesisler için Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından 6 ay içerisinde,

b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulan tesisler için söz konusu tesise ilişkin iznin alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde veya

c) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşecek olan kapasite veya faaliyet değişikliği sonucunda KSTK raporlaması yükümlülüğü oluşan tesisler için değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde

Bakanlık KSTK sistemine kayıt olur.

(2) KSTK sistemine kayıt olmak için tesis, Bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde belirtilen bilgileri Bakanlığın belirleyeceği şekilde sunar.”

içeriğin detayına aşağıdan ulaşabilirsiniz.