KKDIK Yönetmeliğinde Değişiklik

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 23.12.2023 tarih ve 32408 mürekker sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

25.12.2023

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 23.12.2023 tarih ve 32408 mürekker sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 


Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.


Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre;


  • Yıllık 1000 ton ve üzeri miktarda imal veya ithal edilen maddeler,
  • Yıllık 100 ton ve üzeri miktarda imal veya ithal edilen ve Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Sucul Akut 1 ve/veya Sucul Kronik 1 (H400, H410) zararlılık kategorisinde olan maddeler &
  • Yıllık 1 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde veya eşya içerisinde imal ve ithal edilen ve Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca kanserojen, mutajen ve/veya üreme sistemine toksik Kategori 1A veya 1B zararlılık kategorisinde olan maddeler için son kayıt tarihi 31.12.2026 tarihine


  • Yıllık 100 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde veya eşya içerisinde imal veya ithal edilen maddeler için 

son kayıt tarihi 31.12.2028 tarihine


  • Yıllık 1 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde veya eşya içerisinde imal veya ithal edilen maddeler için 

son kayıt tarihi 31/12/2030 tarihine ertelenmiştir.